UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Ceļā uz efektīvu un racionālu darbību pašvaldībām vēl daudz izaicinājumu

Pašvaldību nodrošināto pakalpojumu saņemšana iedzīvotājiem ir regulārākā saskarsmes iespēja ar pašvaldības darbu, tāpēc Valsts kontrole ir veikusi divas apjomīgas revīzijas 20 Latvijas novadu pašvaldībās par maksas pakalpojumu sniegšanu un resursu izlietojumu pakalpojumu nodrošināšanai. (vairāk…)

VARAM vēl daudz darāmā mērķtiecīgas klimata politikas īstenošanā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) nav izstrādājusi kvalitatīvu rīcībpolitiku klimata pārmaiņu samazināšanai. Šim nolūkam pieejamie līdzekļi tiek tērēti citām vajadzībām, kā arī ieguldīti arvien neefektīvākos projektos, secināts Valsts kontroles (VK) revīzijā “Vai klimata pārmaiņu samazināšanai paredzētie līdzekļi tiek plānoti un izlietoti efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām?”. (vairāk…)

SIA “ZAAO” ievieš Valsts kontroles ieteikumus

Ziemeļvidzemes pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO” ir ņēmusi vērā Valsts kontroles (VK) ieteikumus. SIA “ZAAO” aprēķinos par atkritumu apsaimniekošanas maksu ir noteikts reālajai situācijai atbilstošs pārrēķins no svara uz tilpuma mērvienībām. (vairāk…)

Valsts kontroles viedoklis par Veselības ministrijas rīcību ar revīzijas ziņojuma projektu

Plašsaziņas līdzekļos plaši izskanējis Veselības ministrijas publiski paustais viedoklis par iespējamo iemeslu divu Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes slimnīcas valdes locekļu iesniegtajiem atlūgumiem – Valsts kontroles revīzijā konstatētie pārkāpumi. (vairāk…)

Baltijas valstu augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji diskutē par “Rail Baltica”

Šā gada 26. un 27. janvārī Valsts kontroles pārstāvji piedalījās Tallinā notikušajā Baltijas valstu augstāko revīzijas iestāžu sanāksmē, kur diskutēja par projekta “Rail Baltica” aktualitātēm un riskiem. Sanāksmes dalībnieki iepazinās ar Lielbritānijas, Nīderlandes un citu valstu pieredzi revīziju veikšanā dzelzceļa nozarē. (vairāk…)

Kā pilnveidot ambulatoro veselības aprūpi Latvijā?

Valsts kontrole ir pabeigusi revīziju, kurā pētīja, vai ambulatoro veselības aprūpi Latvijā ir iespējams pilnveidot. Revīzijā vērtējām ģimenes ārstu gatavību savā praksē sniegt iespējami daudz pakalpojumu, vai ir sasniegtas plānotās ieceres profilakses jomā, vai ģimenes ārstu prakses ir pieejamas arī tālākajos Latvijas reģionos, kā arī, vai, pērkot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus, VM ir rīkojusies racionāli. (vairāk…)

Latvijā piemērojamos starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus noteiks valsts kontrolieris

Latvijas Republikas Saeima 2016.gada 15.decembrī apstiprināja grozījumus Zvērinātu revidentu likumā. Grozījumi likumā paredz Latvijas Augstākās revīzijas iestādes vadītāja – valsts kontroliera – kompetenci noteikt Latvijā piemērojamos publiskā sektora revīzijas standartus. (vairāk…)

Saeima valsts kontroliera amatā atkārtoti ievēl Elitu Krūmiņu

Kā informē Saeimas Preses dienests, deputāti ceturtdien, 19.janvārī, valsts kontroliera amatā atkārtoti ievēlēja līdzšinējo Valsts kontroles vadītāju Elitu Krūmiņu. E.Krūmiņas kandidatūru atbalstīja 85 deputāti, bet pret nebalsoja neviens. (vairāk…)

Vai ES struktūrfondu ieguldījums izglītības jomā Latvijā attaisnosies?

Valsts kontrole paralēli vēl 12 Eiropas Savienības (ES) valstu augstāko revīzijas iestāžu veiktajām revīzijām ir noslēgusi ES struktūrfondu ieguldījuma izvērtējumu “Eiropa 2020” stratēģijas mērķu sasniegšanai izglītības jomā. (vairāk…)

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa raidījumā 1:1

20.decembrī Valsts kontroliere piedalījās LTV raidījumā “Viens pret vienu”, kurā stāstīja par līdz šim paveikto, aktuālajām revīzijām un nākotnē ieplānoto. Raidījumu varat noskatīties Latvijas Sabiedrisko mediju interneta platformā.

1pret1