UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!

Jaunumi

Valsts kontrole saskata nākotnes riskus tenisa centra “Lielupe” darbībā

Trūkumi tenisa centra “Lielupe” pārvaldības sistēmā Izglītības un zinātnes ministrijā un pašā tenisa centrā rada risku, ka, pabeidzot rekonstrukciju, starptautiskajām prasībām atbilstošie korti būs pustukši un tenisa centrs nespēs nosegt visus uzturēšanas izdevumus. (vairāk…)

Jaunsardzei nepieciešamais finansējums aprēķināts, attīstības plāni joprojām neskaidri

Valsts kontroles vērtējumā šobrīd pastāvošā Jaunsardzes apmācību sistēma nav nedz kvalitatīva, nedz droša. To Valsts kontrole secināja 2018. gadā veiktajā revīzijā par Jaunsardzes kustības attīstībai piešķirto līdzekļu izlietojuma likumību un efektivitāti. (vairāk…)

Medicīniskā rehabilitācija bez prioritātēm, uzraudzības un rezultātu vērtēšanas

Datu trūkums gan par pacientu vajadzībām medicīniskajā rehabilitācijā, gan par panāktajiem rezultātiem liedz iespēju novērtēt valsts finansēto rehabilitācijas pakalpojumu efektivitāti un iedzīvotāju vajadzības kopsakarā ar valsts budžeta iespējām. (vairāk…)

Valsts kontrole organizē semināru ES Austrumu partnerības valstu kolēģiem

No 11. līdz 12. decembrim Rīgā uzturēsies Gruzijas, Ukrainas un Moldovas augstāko revīzijas iestāžu delegācijas, lai piedalītos Valsts kontroles organizētā seminārā, kura mērķis ir efektīvāka starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartu (ISSAI) ieviešana Austrumu partnerības valstu revīzijas iestāžu darbā. (vairāk…)

Kas kavē un apgrūtina privātmāju būvniecību

Būvniecības nozares attīstība ir būtiska ne tikai Latvijas tautsaimniecības attīstībai kopumā, bet arī katrai ģimenei, kura nolēmusi uzbūvēt vai iegādāties māju. Latvijā katru gadu ar savas mājas būvniecības izaicinājumiem saskaras gandrīz divi tūkstoši ģimeņu. (vairāk…)

Ilgais ceļš uz izglītību jeb Laiks individualizētiem risinājumiem skolēnu pārvadājumos

“Kāpt zinību kalnā”, “ceļš uz izglītību”, “sasniegt jaunus zināšanu apvāršņus” – latviešu valoda piedāvā ne vienu vien eifēmismu, kas netieši norāda – izglītības iegūšana paredz ne tikai zināmu garīgu piepūli, bet arī pārvietošanos telpā. (vairāk…)

Valsts kontrole: jāmazina administratīvais slogs privātmāju būvniecībai

Salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, Latvijā ir visvienkāršāk uzbūvēt privātmāju paša spēkiem, ievērojot normatīvo regulējumu. Tomēr būvniecības procesa administratīvais slogs un dažādu saskaņojumu laikietilpība to padara sarežģītu un nepamatoti apgrūtinošu gan būvētājiem, gan uzraugiem. (vairāk…)

Skolēnu pārvadājumi – pašvaldību sāncensība par naudu, kas seko skolēnam

Pašvaldībām organizējot skolēnu pārvadājumus,  pārsvarā tiek izvēlēts “viens risinājums visiem”, un izvēles pamatā nereti ir konkurence ar kaimiņu pašvaldībām par skolas bērniem un naudu, kas seko skolēniem, nevis izpratne par bērnu atšķirīgajām situācijām un vajadzībām. (vairāk…)

Valsts kontrole stiprina Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes kapacitāti

Turpinot stiprināt Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu kapacitāti, Valsts kontroles eksperti šonedēļ uzturas Gruzijā, kur vada apmācību programmu Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes kolēģiem. Apmācības pamatjautājumi skar revīziju kvalitātes kontroles jomu, revīziju plānošanu, kā arī saimnieciskā gada pārskatu revīziju aspektus. (vairāk…)

Valsts kontroles Sabiedriskā padome turpinās darbu atjaunotā sastāvā

Aktivizējot Valsts kontroles Sabiedriskās padomes darbu, apstiprināts tās jaunais sastāvs. Sabiedriskā padome pilda Valsts kontroles padomes padomdevēja funkcijas un sadarbībā ar Valsts kontroli informē un izglīto sabiedrību par Valsts kontroles revīzijās atklāto, aicinot valsts un pašvaldību institūcijas taupīgi, saimnieciski un lietderīgi izmantot publiskā sektora līdzekļus. (vairāk…)