UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Saeima valsts kontroliera amatā atkārtoti ievēl Elitu Krūmiņu

Kā informē Saeimas Preses dienests, deputāti ceturtdien, 19.janvārī, valsts kontroliera amatā atkārtoti ievēlēja līdzšinējo Valsts kontroles vadītāju Elitu Krūmiņu. E.Krūmiņas kandidatūru atbalstīja 85 deputāti, bet pret nebalsoja neviens. (vairāk…)

Vai ES struktūrfondu ieguldījums izglītības jomā Latvijā attaisnosies?

Valsts kontrole paralēli vēl 12 Eiropas Savienības (ES) valstu augstāko revīzijas iestāžu veiktajām revīzijām ir noslēgusi ES struktūrfondu ieguldījuma izvērtējumu “Eiropa 2020” stratēģijas mērķu sasniegšanai izglītības jomā. (vairāk…)

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa raidījumā 1:1

20.decembrī Valsts kontroliere piedalījās LTV raidījumā “Viens pret vienu”, kurā stāstīja par līdz šim paveikto, aktuālajām revīzijām un nākotnē ieplānoto. Raidījumu varat noskatīties Latvijas Sabiedrisko mediju interneta platformā.

1pret1

PAS “Daugavpils siltumtīkli”, pārkāpjot iepirkuma regulējumu, rada šaubas par siltumenerģijas tarifa stabilitāti ilgtermiņā

Valsts kontrole ir pabeigusi revīziju ”Pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” darbības atbilstība plānotajiem mērķiem un normatīvo aktu prasībām”. Revīzijā siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa noteikšanā neatbilstības nav konstatētas, taču nav arī gūta pārliecība par siltumenerģijas tarifa stabilitātes saglabāšanu ilgtermiņā. (vairāk…)

Valsts kontroles eksperti uzstājas starptautiskā konferencē

Valsts kontroles Revīziju rezultātu analīzes un pilnveidošanas procesu vadītāja Lelde Dimante piedalījās gadskārtējā starptautiskā konferencē “Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2016”, kur uzstājās ar referātu “Valsts kontroles identificētie izaicinājumi pašvaldību darba pilnveidošanai”. (vairāk…)

Rīgā notiks ES Austrumu partnerības Augstāko revīzijas iestāžu forums

14.decembrī oficiālo 2 dienu vizīti Valsts kontrolē uzsāks Ukrainas, Moldovas, Gruzijas un Zviedrijas Augstāko revīzijas iestāžu vadītāji un pārstāvji. Vizītes laikā viesiem paredzēts tikties arī ar Valsts prezidentu un ārlietu ministru, kā arī piedalīties Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē.  (vairāk…)

Nepieciešama rūpīgāka un atbildīgāka valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana

Valsts kontrole ir noslēgusi revīziju “SIA “Veselības aprūpes nekustamie īpašumi” (SIA “VANĪ”) darbības efektivitāte, pārvaldot veselības aprūpes sistēmas vajadzībām izmantotos valsts nekustamos īpašumus”. Revīzijā secināts, ka SIA “VANĪ” darbība nav attaisnojusi tās dibināšanas mērķi, savukārt tās likvidācija noritējusi pavirši un neatbilstoši normatīvo aktu prasībām. (vairāk…)

Arī Valsts kontrole uzņemas atbildību par starptautisko publiskā sektora revīzijas standartu attīstību

Valsts kontrolieres padomniece stratēģiskajos jautājumos Marita Salgrāve no 2017. gada 1.janvāra uzsāks darbu ietekmīgākās starptautiskās revidentu asociācijas INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomē (FIPP). INTOSAI apvieno 192 pasaules valstu augstākās revīzijas iestādes. Savukārt FIPP atbild par INTOSAI izstrādāto standartu kvalitāti un sniedz vadlīnijas INTOSAI pastāvīgajām komitejām standartu pilnveidošanai. (vairāk…)

Mācību vizītē Valsts kontrolē ierodas Tadžikistānas revidenti

Pirmdienas, 28.novembra rītā nedēļu ilgu mācību vizīti Valsts kontrolē uzsāka Tadžikistānas Revīzijas palātas un Finanšu ministrijas pārstāvji. Vizītes mērķis ir uzzināt par Valsts kontroles darbību un tās labāko praksi ieviešanai Tadžikistānā. Viesiem plānota tikšanās arī ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem. (vairāk…)

Valsts kontroles eksperti snieguši profesionālu atbalstu Moldovas augstākās revīzijas iestādes revīzijas personālam

Valsts kontrole aktīvi turpina darbu ES austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes stiprināšanā ceļā uz pilnīgu starptautisko standartu integrāciju to darbībā.
Valsts kontrole kā Starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu dalīborganizācijas (INTOSAI) biedre tiek augstu vērtēta ES austrumu partnerības valstīs, ko apliecina gan Valsts kontroles līdzšinējā profesionālā pieredze, gan darbības Valsts kontroles pilnveidošanai. (vairāk…)