Kā mūs atrast   Lapas karte   Kontakti   Amatpersonu pieņemšanas laiki 
Par Valsts kontroli
Aktuālā informācija
Revīziju rezultāti
Normatīvie akti
Publiskie iepirkumi: pircēja profils
Saites
Par iestādes darbību
Kas ir revīzija?

MEKLĒT 
 LIETOTĀJU ĒRTĪBAI
Mazie burti 
Vidēji burti 
Lielie burti 
 INFORMĀCIJA ATJAUNOTA
17.04.2014.
Sveicināti LR Valsts kontroles mājas lapā!

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa
Mēs esam neatkarīga institūcija, būtiska valsts finanšu sistēmas sastāvdaļa, kas pakļauta vienīgi likumam. Mūsu lēmumi tiek pieņemti koleģiāli, lai sekmīgāk varētu uzraudzīt valsts un pašvaldību naudas tēriņus, to likumos noteikto funkciju īstenošanu un sniegtu ieteikumus to darbības uzlabošanai.

Mūsu darbība ir balstīta uz caurspīdīguma un atklātuma principiem – mēs vēlamies kalpot kā paraugs citām valsts iestādēm kā profesionāla un sakārtota organizācija.

Mums valsts un pašvaldības institūcijās ir konsultanta, nevis inspektora loma. Mēs darbojamies sabiedrības interesēs un esam ieinteresēti, lai līdzekļu izlietošana notiktu atbilstoši ētikas principiem un likumiem. Mēs vēlamies būt uzticams palīgs sabiedrībai kopumā un katram tās loceklim atsevišķi.

 JAUNUMI
16.04.2014.Repetitio est mater studiorum (lat.) – atkārtošana ir zināšanu māte
Kurš gan labāk par pašvaldību, to aģentūru un kapitālsabiedrību darbiniekiem varētu zināt, ko Valsts kontrole, revidējot šīs iestādes, ir atklājusi, uz kādiem pārkāpumiem norādījusi un kādus ieteikumus sniegusi? Tomēr tieši šie ļaudis (vairāk nekā pussimts) vakar, 15.aprīlī bija izbrīvējuši laiku, lai tiktos ar Valsts kontroles pārstāvjiem, kuri Jelgavā bija ieradušies uz tikšanos ar iedzīvotājiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un pašvaldības vadību.Click here for more information
11.04.2014.Valsts kontrole iegūst jaunu instrumentu amatpersonu atbildības izvērtēšanai
Šodien stājas spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”, kura 15.pants ir papildināts ar otro daļu, nosakot, ka, ja minētā likuma pārkāpumus konstatējusi Valsts kontrole, veicot revīziju, revidējamā vienība vai tās augstākā iestāde vai amatpersona piecu mēnešu laikā pēc tam, kad ir stājies spēkā Valsts kontroles lēmums par revīzijas ziņojuma apstiprināšanu, informē Valsts kontroli par šā panta pirmajā daļā minēto personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem.Click here for more information
09.04.2014.Valsts kontroles pārstāvji tiksies ar Jelgavas iedzīvotājiem
Lai pārrunātu Valsts kontroles darbības prioritātes, kā arī revīzijās par Jelgavas pašvaldības izveidoto aģentūru darbību, par kapitālsabiedrību pārvaldību un par Zemgales plānošanas reģiona darbību konstatēto, Valsts kontrole aicina uz tikšanos Jelgavas pašvaldības pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas un vietējos iedzīvotājus.Click here for more information
 
uz augšu    drukāt lapu
   
LV ENG
Aicinām darbā valsts revidentus /-tes
Aicinām darbā valsts revidentu /-ti – juristu /-ti
 REVĪZIJAS ZIŅOJUMI
11.04.2014. Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2013.gada pārskata sagatavošanas pareizībuClick here for more information
03.04.2014. Starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanā iesaistīto institūciju darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valdību nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi izpildes izvērtējumsClick here for more information
18.03.2014. Valsts policijas materiāli tehniskais nodrošinājumsClick here for more information
17.03.2014. Par Latvijas Bankas 2013.gada saimniecisko darbību un finanšu pārskatiemClick here for more information