UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Nav nenozīmīgu pārkāpumu, ja runājam par valsts pārvaldi, jeb kāpēc mēs runājam dažādās valodās

Pēdējo nedēļu laikā, gan kontekstā ar kriminālvajāšanas uzsākšanu pret Rīgas brīvostas pārvaldnieku, gan saistībā ar kriminālprocesa virzību, kas tika uzsākts pēc Valsts kontroles revīzijas Rīgas namu pārvaldniekā, gan atsaucoties uz Valsts kontroles atklātajiem pārkāpumiem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, uz kuriem emocionāli reaģējis tās ilggadējais vadītājs, revidētās amatpersonas ir publiski paudušas savus apsvērumus par Valsts kontroles it kā pārlieku birokrātisko pieeju revīziju veikšanā. Valsts kontrolei tiek piedēvēti divi būtiski grēki – tendencioza kļūdu meklēšana un revidēto amatpersonu sasniegumu ignorēšana. Un tas viedokļu paudēju ieskatā izraisa virkni neapšaubāmi traģisku seku – no radošuma un entuziasma apslāpēšanas valsts pārvaldē līdz kravu apgrozījuma kritumam Rīgas brīvostā. (vairāk…)

Par revīziju Valsts kultūras pieminekļu inspekcijā

Ņemot vērā izskanējušo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadības viedokli par Valsts kontroles veiktās revīzijas gaitu un secinājumiem, kas iekļauti revīzijas ziņojumā, vēlamies sniegt secīgas atbildes uz inspekcijas vadītāja Jura Dambja izteikto viedokli publiskajā telpā. (vairāk…)

Reģionu pašvaldību vadītājus informēs par grozījumiem VK likumā

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins šī gada 16.augustā piedalīsies Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes sēdē, kurā Zemgales reģiona pašvaldību vadītājus informēs par Valsts kontroles (VK) iniciētajiem grozījumiem VK likumā. (vairāk…)

Nenoteiktība VKPAI darbībā apdraud valsts kultūras pieminekļu saglabāšanu nākamām paaudzēm

Valsts politika kultūras pieminekļu aizsardzības jomā nav skaidri definēta un netiek konsekventi īstenota, līdz ar to sabiedrība nevar būt pārliecināta, ka valsts kultūrvēsturiskās vērtības ar laiku netiks zaudētas, revīzijā secinājusi Valsts kontrole (VK). Uz to norāda revīzijas laikā atklātās nepilnības un nenoteiktība Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) darbībā. (vairāk…)

Pēc sāktiem kriminālprocesiem Rīgas brīvostas pārvalde maldina sabiedrību

Valsts kontrole (VK) vērš uzmanību uz nepatiesām ziņām, ko plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem pauduši Rīgas Brīvostas pārvaldes (RBP) pārstāvji. VK norāda, ka RBP paustais, ka “VK atzinumus Rīgas brīvosta ir pārsūdzējusi tiesā, un Augstākā tiesa to ir pieņēmusi izskatīšanai pēc būtības, kas Latvijā ir bezprecedenta gadījums” neatbilst patiesībai. (vairāk…)

Vai valsts iestādes, pašvaldības un to iestādes iedzīvotājiem prasa izziņas vai informāciju, kas ir citu iestāžu rīcībā?

Valsts kontrole ir uzsākusi lietderības revīziju “Vai valsts pārvalde efektīvi rīkojas ar uzkrāto informāciju?” un aicina sabiedrību iesaistīties, daloties pieredzē par valsts iestāžu, pašvaldību un to iestāžu pieprasīto informāciju un dokumentiem. (vairāk…)

Valsts kontroles pārstāvji vada lekcijas par auditu Austrumu partnerības reģiona un Centrālāzijas studentiem

Valsts kontroles speciālisti sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu piedalās padziļinātas mācību programmas Eiropas tiesībās un ekonomikā Austrumu partnerības reģionam un Centrālāzijai īstenošanā. (vairāk…)

Valsts kontroliere piedalās sarunu festivālā LAMPA Cēsīs

Sestdien, 2.jūlijā, sarunu festivālā LAMPA aizvadīta vērtīga diskusija, kuras dalībnieki, tostarp valsts kontroliere Elita Krūmiņa, sprieda, kā dažu gadu laikā valstī tikt pie gudras politikas un pārdomātiem lēmumiem. (vairāk…)

Valsts kontroles pārstāvji Lietuvā piedalās projektam “Rail Baltica” veltītā sanāksmē; vērtēs iespējas veikt projekta revīziju

Šodien, 28. jūnijā, Viļņā notiek “Rail Baltica” projektam veltīta sanāksme, kurā piedalās arī Valsts kontroles pārstāvji Agnis Jakovļevs un Marija Sološenko. (vairāk…)

Valsts kontrole ar valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem pārrunā paveikto un nākotnes plānus

Lai stiprinātu sadarbību, atskaitītos par paveikto, ieplānotu nākotnē veicamos darbus un dalītos ar pieredzi, 14.jūnijā Valsts kontroles (VK) telpās notika ikgadējā VK pārstāvju un valsts pārvaldes iekšējo auditoru tikšanās. (vairāk…)