UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Lietderības revīzija nav pašvaldību bubulis

Aivars Ērglis

Aivars Ērglis, Valsts kontroles padomes loceklis LPS izdevumam „LOGS”

 

Nacionālā informācijas aģentūra LETA š.g. 30.maijā izplatīja informāciju, ka Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) vadītājs kritizē Valsts kontroles veiktās lietderības revīzijas.

LETA informēja, ka Andris Jaunsleinis LPS kongresā paudis neizpratni par to, kas ir devis Valsts kontrolei (VK) pilnvarojumu veikt lietderības revīzijas pašvaldībās, vienlaikus atgādinot, ka pašvaldības deputāti ir atbildīgi savu vēlētāju priekšā, kas viņus ir izvēlējušies darbam konkrētajā pašvaldībā. (vairāk…)

Valsts kontrole: Aizdomīgi iznomāts vērtīgs Iekšlietu ministrijas īpašums Jūrmalā

Nodrošinājuma valsts aģentūra (Aģentūra), realizējot izsoles par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14, nav rīkojusies lietderīgi ar valsts mantu, devusi priekšroku vienam pretendentam un vairākkārt mainījusi tam nomas nosacījumus, revīzijā konstatējusi Valsts kontrole (VK). (vairāk…)

Valsts kontrole jaunajā mājaslapā publicēs tiesību normu pārkāpēju sarakstu.

No šodienas katrs interneta lietotājs var iepazīties ar to, kāds sods piemērots nesaimnieciskiem vadītājiem un tiesību normu neievērotājiem pēc Valsts kontroles (VK) revīzijām. Jaunajā VK mājaslapā ir ieviesta īpaša sadaļa, kurā var pārskatāmi izsekot līdzi tam, kā uz revīzijās atklātajiem pārkāpumiem reaģē tiesībsargājošās iestādes un augstākās uzraugošās institūcijas. Sadaļa aplūkojama:http://www.lrvk.gov.lv/reviziju-rezultati/parkapumu-izskatisana/ (vairāk…)

Valsts kontrole: Liepājas SEZ pastāvēšanas mērķi nav sasniegti

17 gadu laikā kopš Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas ( SEZ) dibināšanas nav ne vēsts no attīstītas rūpniecības, kuģniecības un gaisa satiksmes, kas bija paredzētas, veidojot šo zonu, – konstatējusi Valsts kontrole (VK). Lai gan Liepājas SEZ aizņem aptuveni 65% pilsētas teritorijas, faktiski vadīta ir tikai Liepājas osta. Par pārējo teritoriju SEZ pārvaldei nav nekādas intereses, līdz ar to – nav arī nekādu darbību. (vairāk…)

Valsts kontroliere vienojas ar Valsts prezidentu par stingrāku ES prezidentūrai atvēlēto līdzekļu uzraudzību.

„Eiropas Savienības prezidentūrai atvēlētie budžeta līdzekļi ir jāizlieto tieši šim mērķim un tā, lai tie sniegtu vajadzīgo atdevi – nodrošinātu cienīgu Latvijas prezidentūras īstenošanu”, – tāds bija galvenais Valsts prezidenta Andra Bērziņa un valsts kontrolieres Elita Krūmiņas šīsdienas tikšanās vadmotīvs. Valsts kontroles ieskatā nav pieļaujama prakse, ka, aizsedzoties ar ES prezidentūru, nauda tiek tērēta iestāžu pamatuzdevumu veikšanai. Prezidents izteica atbalstu šai iniciatīvai un solīja rūpīgi sekot ES prezidentūras sagatavošanas gaitai. (vairāk…)

Valsts kontrole aicina sabiedrību vērtēt, kur un kā izlietoti Eiropas fondu līdzekļi

Valsts kontrole ir uzsākusi ļoti apjomīgu revīziju „Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu rezultātu atbilstības plānotajiem mērķiem un ilgtspējas izvērtējums”. Šīs revīzijas mērķis ir pārliecināties, vai Eiropas Savienības finansējumu saņēmušie projektu īstenotāji arī pēc pēdējā maksājuma saņemšanas turpina ievērot projektu nosacījumus, veicot saimniecisko un cita veida darbību, un nodrošinot ieguldījumu atdevi. Revidenti pārbaudīs arī to, kā Lauku atbalsta dienests (LAD) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) nodrošina „pēcprojektu” uzraudzību. (vairāk…)

Valsts kontrole: Straujumai jārīkojas, lai uzlabotu atbildību valsts pārvaldē

2015. gada budžeta sagatavošanas laikā, kad plaši izskanējušas bažas par ierobežoto fiskālo telpu, īpaša uzmanība jāpievērš tādiem būtiskiem finanšu vadības jautājumiem, kā kontrole un atbildība, uzskata valsts kontroliere Elita Krūmiņa. Vēstulē Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai E.Krūmiņa atgādina, ka pēc vairākiem Valsts kontroles (VK) atklātajiem pārkāpumiem valsts kapitālsabiedrībās, joprojām nav sekojusi konkrēta rīcība, kas nepieļautu līdzīgu gadījumu atkārtošanos un neļautu amatpersonām izvairīties no atbildības. (vairāk…)

Cik un kā pašvaldības tērē kultūras, atpūtas un sporta pasākumiem?

Valsts kontrole ir uzsākusi revīziju „Pašvaldības finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas lietderība un atbilstība normatīvo aktu prasībām”. Revīzijas mērķis ir iegūt pārliecību, ka revīzijā iekļautajās 12 pašvaldībās 2013.gadā kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem paredzētie finanšu līdzekļi ir izlietoti efektīvi, ekonomiski un atbilstīgi normatīvo aktu prasībām. Revidenti noskaidros, vai ar šiem līdzekļiem pašvaldības iedzīvotāju intereses kultūras un atpūtas jomā tiek nodrošinātas visefektīvākajā veidā. (vairāk…)

Valsts kontrole pārbauda atkritumu apsaimniekotājus, aicina sabiedrību iesaistīties

Augstākā revīzijas iestāde uzsākusi revīziju „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām”. Šīs pārbaudes mērķis ir pārliecināties, vai pašvaldības ir nodrošinājušas, ka atkritumu apsaimniekošanas maksā ir iekļautas tikai pamatotas izmaksas, kā arī – vai pašvaldības un Valsts vides dienests nodrošina, ka tiek ievērotas vides aizsardzības prasības (t.sk. dalīta atkritumu savākšana). (vairāk…)

Valsts kontrole iesaista sabiedrību revīziju plānošanā un informācijas apkopošanā

Valsts kontrole maijā un jūnijā ir uzsākusi 22 revīzijas visdažādākajās nozarēs. Augstākā revīzijas iestāde pārbauda, cik efektīvi un likumīgi tērēta nodokļu maksātāju nauda, izvērtē institūciju atbildību par izlietotajiem līdzekļiem, kā arī to, cik godīgi un caurskatāmi pieņemti lēmumi par finanšu izlietojumu publiskajā sektorā. Visu šo aspektu vētīšanā ļoti liela nozīme ir sabiedrības atbalstam, ieinteresētībai un aktīvai līdzdalībai, tāpēc Valsts kontrolei ir svarīgs katra sabiedrības locekļa viedoklis. Īpaši noderīgs tas būtu vairākās revīzijās, kurās iedzīvotāju sniegta informācija veicinātu plašāku ieskatu un padziļinātāku izpratni gan par konkrētu institūciju un iestāžu vai pašvaldību darbību, gan par noteiktu nozaru attīstību. (vairāk…)