UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Valsts kontrole: budžeta resursi labāk uzskaitīti, bet neefektīvi tēriņi nav novērsti

Valdībai jau gadiem nav ilgtermiņa redzējuma gan valsts budžeta ieņēmumu, gan izdevumu jomā, netiek veikta pietiekama nodokļu maksātāju risku analīze, kā arī nav sakārtota atalgojuma sistēma un valsts kapitālsabiedrību pārvaldība. Kaut arī pagājušajā gadā valsts pārvalde ir uzlabojusi tās pārziņā esošo resursu uzskaiti, joprojām nav nodrošināta to racionāla un efektīva izmantošana – tā, veicot finanšu revīziju Latvijas Republikas 2013.gada pārskatam par valsts budžeta izpildi, secinājusi Valsts kontrole (VK). (vairāk…)

Pašvaldībās „klibo” grāmatvedība un nav iekšējās kontroles

Pašvaldībās joprojām nav izpratnes (vai vēlēšanās rīkoties atbilstīgi normatīvajiem aktiem) par grāmatvedības uzskaites kārtību, kā arī hroniski trūkst iekšējās kontroles. Tas ir galvenais secinājums, kas arī šogad apstiprinājās, pārbaudot pašvaldību gada pārskatus, un kas, protams, ietekmē 2013.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi. (vairāk…)

Valsts kontrole 2.oktobrī rīko preses konferenci par 2013.gada pārskatu

Pagājušajā gadā valsts pārvalde ir uzlabojusi resursu uzskaiti, un šāda pozitīva tendence vērojama jau trīs gadus, taču joprojām nav nodrošināta šo resursu racionāla un efektīva izmantošana. Tas ir tikai viens no secinājumiem pēc finanšu revīzijas par Latvijas Republikas 2013.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem. Atbilstīgi Valsts kontroles likumā noteiktajam termiņam augstākā revīzijas iestāde publisko šīs revīzijas atzinumu un ziņojumu pēc tā stāšanās spēkā. (vairāk…)

Rīgā viesojas EUROSAI darba grupas pārstāvji

25.-26. septembrī Rīgā notika Eiropas augstāko revīzijas iestāžu informācijas tehnoloģiju (IT) darba grupas, e-pārvaldības apakšgrupas tikšanās. Tajā piedalījās pārstāvji no Polijas, Nīderlandes, Igaunijas, Portugāles, kā arī Latvijas Republikas Valsts kontroles pārstāvji. (vairāk…)

Valsts kontroles pārstāvji tiekas ar dažādu institūciju juristiem

23.septembrī Valsts kontrole organizēja diskusiju ar Saeimas, Prokuratūras, Tieslietu ministrijas un citu institūciju juristiem, lai pārrunātu jautājumus par augstākās revīzijas iestādes likumā noteiktajām funkcijām. Valsts kontroles pārstāvji informēja klātesošos arī par papildu soļiem, kas tiek sperti, lai veicinātu revīzijās konstatēto tiesību normu pārkāpumu izskatīšanu.

Diskusijā izskanēja atsevišķi priekšlikumi, kuru īstenošana rosinātu valsts amatpersonas kļūt atbildīgākām.

Valsts kontroliere ar ministriem pārrunā Latvijas ostu darbības uzlabošanas jautājumus

Šonedēļ uz Satiksmes ministriju tika uzaicināta valsts kontroliere Elita Krūmiņa, finanšu ministrs Andris Vilks, ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš, lai pēc ministra Anrija Matīsa iniciatīvas pārrunātu situāciju Rīgas brīvostā, Satiksmes ministrijas darba grupas izstrādātos priekšlikumus Latvijas ostu darbības uzlabošanai un vienotos par turpmāko rīcību.    (vairāk…)

Valsts kontrole sadarbosies ar PTAC

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa 2.septembrī tikās ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktori Baibu Vītoliņu. Sarunā tika atzīmēta abu iestāžu īpašā loma pilsoniskas sabiedrības veidošanā un godprātīgas pārvaldības veicināšanā. Šīs tikšanās noslēgumā E.Krūmiņa un B.Vītoliņa vienojās par turpmāku sadarbību un savstarpēju atbalstu gan revīziju plānošanā un veikšanā, gan informācijas apmaiņā.

Valsts kontrole un „Delna” vienojas par sadarbības jomām

27.augustā valsts kontroliere Elita Krūmiņa tikās ar “Sabiedrības par atklātību – Delna” direktoru Gundaru Jankovu. Tikšanās laikā tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas un jomas. (vairāk…)

Nebeidzamie Latvijas ostu sakārtošanas „gaidīšanas svētki”

Valsts kontrole (VK) ir veikusi revīzijas trīs lielāko Latvijas ostu pārvaldīšanai izveidotajās valsts pārvaldes iestādēs – Ventspils brīvostas pārvaldē, Rīgas brīvostas pārvaldē un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē. (vairāk…)

Lietderības revīzija nav pašvaldību bubulis

 Aivars Ērglis, Valsts kontroles padomes loceklis LPS izdevumam „LOGS”

 Nacionālā informācijas aģentūra LETA š.g. 30.maijā izplatīja informāciju, ka Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) vadītājs kritizē Valsts kontroles veiktās lietderības revīzijas. (vairāk…)