UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Thank You

Ap1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vairāk…)

ES augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji vienojas par sadarbību Eiropas Stratēģisko investīciju fonda un Eiropas Banku savienības uzraudzībā

„Mēs atrodamies uz Eiropas politiskās skatuves pašā aktualitāšu epicentrā. Šo divu dienu darbs ir ļāvis mums iepazīties ar jaunākajām politikas iniciatīvām Eiropā un ieskicēt nākotnes perspektīvas. Esmu pārliecināta, ka, atgriežoties katrs savā valstī ar jaunu, preventīvajā darbā īpaši noderīgu informāciju, mēs būsim labs balsts šajā visai Eiropai nozīmīgajā laikā.” (vairāk…)

Kontaktu komitejas sanāksmē pulcējas Eiropas Savienības Augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji

Rīgā darbu sākusi Eiropas Savienības (ES) Augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformas – Kontaktu komitejas – sanāksme.
Tajā piedalās ES dalībvalstu un piecu kandidātvalstu Augstāko revīzijas iestāžu vadītāji, pārstāvji no Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas, kā arī ir ieradies Eiropas Revīzijas palātas prezidents Vitors Kaldeira (Vítor Caldeira). (vairāk…)

Rīgā aktualizēs ES augstāko revīzijas iestāžu sadarbības nozīmi

18. un 19.jūnijā Rīgā, Radisson Blu Hotel Latvija notiks Eiropas Savienības augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformas – Kontaktu komitejas – sanāksme. (vairāk…)

Zviedrijas augstākās revīzijas iestādes ekspertu darba vizīte Valsts kontrolē

Šā gada 11. un 12.jūnijā darba vizītē Valsts kontrolē uzturējās Zviedrijas augstākās revīzijas iestādes (Riksrevisionen) eksperti, lai turpinātu uzsākto sadarbību Valsts kontroles kapacitātes celšanā lietderības revīziju jomā. Vizītes laikā ar zviedru kolēģiem tika pārrunāti veikto pilotrevīziju pirmie rezultāti un Valsts kontroles iniciatīvas lietderības revīziju pilnveidošanā, tostarp izvērtējot revīziju rezultātu atspoguļošanu un uzskatāmību plašākai sabiedrībai un revidējamām institūcijām.

(vairāk…)

LTRK, Valsts kontrole un Konkurences padome aicina saglabāt esošo konkurenci, neveicot izmaiņas

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Valsts kontrole un Konkurences padome aicina saglabāt esošo tirgus konkurenci, neveicot izmaiņas likumā, kas paredz plašākas iespējas pašvaldībām iesaistīties uzņēmējdarbībā (vairāk…)

Darbu sāk Valsts kontroles Sabiedriskā padome

Nepieciešamība pēc sabiedrības iesaistes Valsts kontroles darbā un konstruktīva dialoga starp revidentiem, revidējamām vienībām un sabiedrību ir aktuālāka kā jebkad iepriekš. Pilsoniskas sabiedrības attīstības svarīgs priekšnoteikums ir sabiedrības locekļu informētība, ieinteresētība un aktīva līdzdalība valsts pārvaldes procesos. (vairāk…)

Valsts kontrole publisko informāciju par konstatēto pārkāpumu izvērtēšanu

Valsts kontrole (VK) savā mājaslapā ir publiskojusi apkopotu informāciju par to, kā notiek pārkāpumus pieļāvušo amatpersonu atbildības izvērtēšana revidējamās vienībās un to augstākajās iestādēs. (vairāk…)

Valsts kontrole izstrādājusi mehānismu, kā atgūt izšķērdētos līdzekļus

Valsts kontrole (VK) izstrādājusi mehānismu, lai varētu atprasīt izšķērdētos līdzekļus, ja valsts vai pašvaldības iestāde pretēji likumā noteiktajam to nedarīs pati. Tas darīts, lai nepieļautu situācijas, kad pēc revīzijām, kurās konstatēta nelikumīga rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu, bieži vien neseko atbilstoša rīcība, tieši vēršoties pret vainīgajām amatpersonām. (vairāk…)