UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!

Jaunumi

Likums pārkāpts, budžetam nodarīti zaudējumi, bet vainīgo nav

Nesodāmības gaisotne turpina valdīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un tam padotajā Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā. Ir aizritējis vairāk nekā gads kopš Valsts kontrole atklāja, ka koledžas direktoram prettiesiski izkārtota iespēja papildus algai saņemt arī izdienas pensiju. Kaitējums budžetam pārsniedz 170 tūkstošus eiro. Tiesībaizsardzības iestādes gan atzinušas, ka likums ir pārkāpts, bet kriminālprocess ir izbeigts noziedzīga nodarījuma sastāva trūkuma dēļ. Līdz ar to vainīgie pie atbildības tā arī netiks saukti, tāpat kā netiks atlīdzināts budžetam nodarītais kaitējums. (vairāk…)

Premjers un kultūras ministrs birokrātiskā vēstulē noraida Valsts kontroles aicinājumu uz atklātību

Valsts kontrolei adresētā vēstulē, ko parakstījis Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un kultūras ministrs Nauris Puntulis, noraidīts pirms pieciem gadiem sniegtais ieteikums izstrādāt skaidri saprotamu kārtību, kam tiek piešķirti bezmaksas ielūgumi uz valstiski nozīmīgiem, no valsts budžeta finansētiem pasākumiem. Ministru kabinets noraidījis arī  aicinājumu publiskot informāciju par uzaicinātajām personām. (vairāk…)

Pēc Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas pašvaldības ietaupa ap miljonu eiro gadā

Ieviests 101 Valsts kontroles ieteikums un kopumā viena gada laikā ietaupīts gandrīz miljons eiro. Šāda ir bilance vienpadsmit pašvaldībās, kuras divu gadu laikā pēc Valsts kontroles revīzijas “Vai pašvaldību administratīvais resurss to funkciju īstenošanai tiek izlietots produktīvi un ekonomiski?” ir ieviesušas 99% ieteikumu un joprojām turpina pilnveidot savus iekšējos procesus, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. (vairāk…)

Pasniegti Valsts kontroles Atzinības raksti

Atzīmējot Valsts kontroles 96. gadadienu, pasniegti Valsts kontroles Atzinības raksti sadarbības partneriem, kuru atsaucība un profesionalitāte 2018. gadā būtiski palīdzējusi Valsts kontroles darbā. Valsts kontroles Atzinības rakstus saņēma Rīgas Stradiņa universitātes Prof. Dr. sc.soc. Anda Rožukalne un apvienība “Pilsēta cilvēkiem”. (vairāk…)

Valsts kontrole: valsts aizsardzības spēju attīstībā jāuzlabo plānošana

Pieaugot aizsardzībai piešķirtajam finansējumam, arvien aktuālāks kļūst jautājums, kāds ir sabiedrības ieguvums. Valsts kontrole secinājusi, ka Latvijas aizsardzības spēju attīstību galvenokārt kavē trūkumi plānošanā. (vairāk…)

Valsts kontroles likuma grozījumi – amatpersonu atbildība kļūst personīga

Šodien, 1. augustā, stājas spēkā grozījumi Valsts kontroles likumā, kas piešķir tiesības Valsts kontrolei lemt par zaudējumu piedziņu no amatpersonām un darbiniekiem, ja tie valsts vai pašvaldības budžetam radīti nelikumīgas rīcības rezultātā. Jaunās normas mērķis ir stiprināt amatpersonu atbildību un godprātīgu rīcību ar nodokļu maksātāju naudu. (vairāk…)

Valsts kontrole uzsāks apjomīgu revīziju par ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanu

Valsts kontroles darba plānā iekļauta lietderības revīzija “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomās izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte”. To plānots uzsākt 2019. gada 15. augustā un pabeigt līdz 2020. gada noslēgumam. (vairāk…)

Lauksaimniecības sektorā atsevišķas nevalstiskās organizācijas gadiem ilgi bauda privilēģijas

Lauksaimniecības nozares ietekmīgākās nevalstiskās organizācijas finansējuma saņemšanā no valsts budžeta bauda īpašas privilēģijas, kas nav raksturīgas nevalstiskajam sektoram valstī kopumā. (vairāk…)

Trūkst atklātas un atbildīgas pieejas Zemkopības ministrijas fondu finansējuma izlietojumā

Zemkopības ministrija no valsts budžeta caur vēsturiski izveidotiem  fondiem finansē ar meža, medību un zivsaimniecības nozarēm saistītus projektus, ik gadu tam atvēlot  gandrīz divus miljonus eiro. (vairāk…)

Rīgā aizvadīta vienpadsmitā Starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu asociācijas (INTOSAI) Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomes sanāksme.

25.–28. jūnijā Rīgā, organizējot Starptautisko revīzijas standartu padomes (Padome ) sanāksmi, Valsts kontrole atkārtoti pierādīja, ka Latvija kļūst par publiskā sektora revīzijas standartu kompetences centru arī starptautiskā līmenī. (vairāk…)