UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!

Jaunumi

Kultūras ministrijai gudri jāsavieno kultūrpolitika ar sabiedrības ieguldīto naudu

Sabiedrībai joprojām ir mazas iespējas pārliecināties, cik efektīvi ar nodokļu maksātāju naudu tiek sasniegti valsts kultūrpolitikas mērķi profesionālās teātra un mūzikas mākslas jomā, secinājusi Valsts kontrole. (vairāk…)

Resursu ieguldījumam tiesu sistēmā jānes sabiedrībai sajūtams rezultāts

Ceturtdien, 19. aprīlī, Rīgas pilī notika Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa iniciētā diskusiju cikla par tiesu varu Latvijā otrā diskusija. Tajā ar uzrunu “Efektīva tiesu sistēma Latvijā: vai ceļš ved uz mērķi?” piedalījās arī valsts kontroliere Elita Krūmiņa. (vairāk…)

Valsts budžetā atgūti gandrīz 70 tūkstoši eiro

Izpildot Valsts kontroles ieteikumu, Izglītības un zinātnes ministrija valsts budžetā no pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm atguvusi gandrīz 69 787,41 eiro, kas prettiesiski pārskaitīti pašvaldībām un izglītības iestādēm asistenta pakalpojuma izglītības iestādē finansēšanai. (vairāk…)

Ikvienam ir tiesības dzīvot sabiedrībā, nevis institūcijās

Labklājības ministrijai būtiski jāuzlabo uzraudzības darbs, veidojot sistēmu, lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu dzīvot sabiedrībā, nevis institūcijā. (vairāk…)

Valsts kontrole aicina izteikt viedokli par ārpusģimenes aprūpes sistēmas efektivitāti

Valsts kontrole uzsāk lietderības revīziju par ārpusģimenes aprūpes sistēmas efektivitāti un aicina darbā ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un audžuģimenēm iesaistītos dalīties pieredzē par jomas problēmām. (vairāk…)

Valsts kontroliere tiekas ar Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas pārstāvjiem

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa otrdien, 3. aprīlī, tikās ar Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas pārstāvjiem un  iepazīstināja ar Valsts kontroles pieredzi ES fondu izlietojuma uzraudzībā Latvijā. (vairāk…)

Valsts kontrole Parīzē piedalās INTOSAI publiskā sektora revīziju standartu pilnveidošanā

Šā gada 19.–23. martā Parīzē (Francijā) notika ietekmīgākās starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu asociācijas INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomes – FIPP– 7. sanāksme, kurā tika pieņemti publiskā sektora revidentu profesijai būtiski lēmumi par spēkā esošo starptautisko revīzijas standartu (ISSAI) pilnveidošanu un jaunu starptautisko revīzijas standartu izstrādi. (vairāk…)

Aizsardzības nozarei no līdzekļu tērētāja jākļūst par gudru investoru

22.martā Valsts kontrole bija aicināta piedalīties Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas, Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku kopīgi rīkotajā Industrijas dienā 2018. (vairāk…)

Valsts kontrole konstatē pārkāpumus Ķekavas novada pašvaldības policijā

Revīzijā par pašvaldību darbību sabiedriskās kārtības jomā Valsts kontrole konstatējusi, ka Ķekavas pašvaldība nepilnīgi vērtē svarīgākās sabiedriskās kārtības problēmas novadā, savukārt trūkumi finansējuma kontrolē rada bažas par līdzekļu neekonomisku izlietojumu. Neprecīza ir arī pašvaldības policijas darbu uzskaite. (vairāk…)

Vai ventspilnieki zina, ar ko ikdienā nodarbojas Ventspils pilsētas pašvaldības policija?

Ventspils pilsētas pašvaldība, uzdodot pašvaldības policijai nodrošināt domes amatpersonas ar autotransportu, rada maldīgu iespaidu par resursiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Pašvaldības policija paralēli tiešajiem pienākumiem iesaistās arī maksas pakalpojumu sniegšanā. (vairāk…)