UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Veselības ministrijas bezdarbības dēļ pēdējos gados pieckāršojies rezidentūru nebeigušo personu skaits un valsts nav atguvusi teju miljonu eiro

Veselības ministrija (VM) nav ievērojusi normatīvo aktu prasības par rezidenta apmācībai izlietoto valsts budžeta līdzekļu atgūšanu un nav izveidojusi efektīvu rezidentūras valsts budžeta finansējuma izlietojuma uzraudzības mehānismu, kā rezultātā septiņu gadu laikā pieckāršojies rezidentūru nebeigušo personu skaits, – un valsts nav atguvusi izlietotos budžeta līdzekļus teju miljona eiro apmērā, revīzijā secinājusi Valsts kontrole. (vairāk…)

Valsts kontrole: Trūkumi Datu valsts inspekcijas iekšējās kontroles sistēmā rada bažas par efektīvu un tiesisku līdzekļu izlietošanu

Datu valsts inspekcijas darbības nodrošināšanai pērn papildus piešķirti 314 330 eiro, taču Valsts kontrolei revīzijā nav izdevies pārliecināties par šīs summas nepieciešamību un efektīvu izlietošanu atbilstoši mērķiem. Šādu situāciju radījuši trūkumi Datu valsts inspekcijas iekšējās kontroles sistēmā, ierobežojot izlietoto finanšu līdzekļu izsekojamību. (vairāk…)

Valsts kontrole: Jāievieš skaidrība par mājokļu atbalsta programmas mērķauditoriju un atbalsta piešķiršanas kritērijiem

Valsts budžeta likumā 2015. un 2016.gadam norādīts, ka Ekonomikas ministrijai (EM) valsts budžeta līdzekļi jānovirza pirmā mājokļa iegādes finansēšanai ģimenēm ar bērniem, vienlaikus galvojuma piešķiršanu reglamentējošie normatīvie akti  neparedz tā piešķiršanu atbilstoši nosacījumam “pirmā mājokļa iegāde”, turklāt nevienā normatīvajā aktā nav skaidrots, kas tieši ir “pirmais mājoklis”. Tādējādi galvojumu piešķiršana var nesasniegt finansējuma piešķiršanas likumā patlaban definēto mērķi, revīzijā konstatējusi Valsts kontrole. (vairāk…)

Valsts iegulda miljonus elektroniskajos pakalpojumos, ko izmanto vien daži procenti iedzīvotāju

Līdz ar elektroniskās identifikācijas (eID) karšu ieviešanu Latvijā pēdējo gadu laikā ieviesta arī elektroniskās autentifikācijas un e-paraksta iespēja, lai sabiedrībai ļautu oficiāli apliecināt savu identitāti elektroniskā vidē. Tas valstij gadā izmaksā 847 000 eiro taču, pastāvot ērtākām un lētākām iespējām piekļūt elektroniskajiem pakalpojumiem, eID kartes elektroniskās iespējas izmanto vien daži procenti iedzīvotāju, kas liecina, ka pakalpojuma nodrošināšanā ieguldītie līdzekļi neattaisnojas, revīzijā secinājusi Valsts kontrole. Tomēr valsts arī turpmāk plāno nodrošināt šo pakalpojumu, nākamajā piecgadē dubultojot ieguldīto summu. (vairāk…)

Valsts kontrole: Rīgas brīvostas pārvaldes paštaisnums izmaksā simtiem tūkstošu eiro

Rīgas brīvostas pārvaldei (RBP), kopš Konkurences padome 2009.gadā pieņēma pirmo lēmumu par konkurences pārkāpumiem – ļaunprātīga dominējošā stāvokļa izmantošanu velkoņu pakalpojumu organizēšanā Rīgas brīvostā, – radušies izdevumi vairāk nekā viena miljona eiro apmērā. No tiem 850 000 eiro ir Konkurences padomes uzliktie sodi un vairāk nekā 200 000 eiro – juridisko pakalpojumu izmaksas, vairākās tiesvedībās apstrīdot Konkurences padomes lēmumus. (vairāk…)

Neefektīvas pārvaldības dēļ lielākā daļa no vardarbības cietušo un vardarbību veikušo personu nesaņem likumā paredzēto palīdzību

Septiņu gadu laikā, kopš kļuva zināms, ka valstij būs jānodrošina jauni sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām, Labklājības ministrija (LM) nav spējusi īstenot visus nepieciešamos soļus, lai laicīgi un paredzētā apmērā nodrošinātu minētajai iedzīvotāju grupai nepieciešamo palīdzību. Pērn tika noteikts, ka būtisko pakalpojumu gadā saņems 600 no vardarbības cietušās personas un teju 500 vardarbību veikušas personas, taču Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka šim mērķim pērn izlietoti vien 17 % paredzētā finansējuma, un palīdzība sniegta vien daļai mērķgrupas, atlikušo summu izlietojot citiem mērķiem. (vairāk…)

Līdzekļu izlietojuma atbilstības vērtēšana atklāj šaubas par miljonu eiro tēriņu efektivitāti

Noslēdzot finanšu revīzijas par 2015.gadu, Valsts kontrole (VK) secinājusi, ka uzskaites un grāmatvedības jautājumi lielākajā daļā ministriju un centrālo valsts institūciju ir sakārtoti. Šogad Valsts kontrole nav izsniegusi nevienu atzinumu ar iebildi par finanšu pārskatu. Tas ir labs rezultāts, kas sasniegts ilgstošā darbā ar valsts pārvaldi, gadu no gada ar ieteikumu palīdzību un to ieviešanas uzraudzību panākot uzlabojumus. Tādēļ pastiprināta uzmanība šoreiz pārbaudēs tika pievērsta līdzekļu izlietojuma atbilstības konkrētam mērķim izvērtēšanai, tā saucamajiem atbilstības izvērtējumiem. Tur joprojām konstatēts daudz trūkumu un vairākos miljonos eiro mērāms neefektīvs līdzekļu izlietojums. (vairāk…)

Vai valsts iestādes, pašvaldības un to iestādes iedzīvotājiem prasa izziņas vai informāciju, kas ir citu iestāžu rīcībā?

Valsts kontrole ir uzsākusi lietderības revīziju “Vai valsts pārvalde efektīvi rīkojas ar uzkrāto informāciju?” un aicina sabiedrību iesaistīties, daloties pieredzē par valsts iestāžu, pašvaldību un to iestāžu pieprasīto informāciju un dokumentiem. (vairāk…)

Pienācis laiks lemt par privatizācijas pabeigšanu, secina Valsts kontrole.

Privatizācijai Latvijā ir sena vēsture, tomēr jau 2003.gadā valdība apzinājās, ka tās mērķi ir sasniegti un privatizācijas process ir jāvirza noslēguma fāzē. 2005.gadā tika pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, radot normatīvo bāzi, kam vajadzēja sekmēt privatizācijas procesa drīzu pabeigšanu. (vairāk…)

77 miljonu eiro ES finansējuma nākotne Krievu salas projektam neskaidra, konstatē Valsts kontrole.

Valsts kontrole revīzijā par Rīgas brīvostas pārvaldes rīcības tiesiskumu, efektivitāti un ekonomiskumu, vadot projektu “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”, ir konstatējusi ne tikai pārkāpumus, bet arī profesionalitātes trūkumu. (vairāk…)