UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Valsts iegulda miljonus elektroniskajos pakalpojumos, ko izmanto vien daži procenti iedzīvotāju

Līdz ar elektroniskās identifikācijas (eID) karšu ieviešanu Latvijā pēdējo gadu laikā ieviesta arī elektroniskās autentifikācijas un e-paraksta iespēja, lai sabiedrībai ļautu oficiāli apliecināt savu identitāti elektroniskā vidē. Tas valstij gadā izmaksā 847 000 eiro taču, pastāvot ērtākām un lētākām iespējām piekļūt elektroniskajiem pakalpojumiem, eID kartes elektroniskās iespējas izmanto vien daži procenti iedzīvotāju, kas liecina, ka pakalpojuma nodrošināšanā ieguldītie līdzekļi neattaisnojas, revīzijā secinājusi Valsts kontrole. Tomēr valsts arī turpmāk plāno nodrošināt šo pakalpojumu, nākamajā piecgadē dubultojot ieguldīto summu. (vairāk…)

Valsts kontrole: Rīgas brīvostas pārvaldes paštaisnums izmaksā simtiem tūkstošu eiro

Rīgas brīvostas pārvaldei (RBP), kopš Konkurences padome 2009.gadā pieņēma pirmo lēmumu par konkurences pārkāpumiem – ļaunprātīga dominējošā stāvokļa izmantošanu velkoņu pakalpojumu organizēšanā Rīgas brīvostā, – radušies izdevumi vairāk nekā viena miljona eiro apmērā. No tiem 850 000 eiro ir Konkurences padomes uzliktie sodi un vairāk nekā 200 000 eiro – juridisko pakalpojumu izmaksas, vairākās tiesvedībās apstrīdot Konkurences padomes lēmumus. (vairāk…)

Neefektīvas pārvaldības dēļ lielākā daļa no vardarbības cietušo un vardarbību veikušo personu nesaņem likumā paredzēto palīdzību

Septiņu gadu laikā, kopš kļuva zināms, ka valstij būs jānodrošina jauni sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām, Labklājības ministrija (LM) nav spējusi īstenot visus nepieciešamos soļus, lai laicīgi un paredzētā apmērā nodrošinātu minētajai iedzīvotāju grupai nepieciešamo palīdzību. Pērn tika noteikts, ka būtisko pakalpojumu gadā saņems 600 no vardarbības cietušās personas un teju 500 vardarbību veikušas personas, taču Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka šim mērķim pērn izlietoti vien 17 % paredzētā finansējuma, un palīdzība sniegta vien daļai mērķgrupas, atlikušo summu izlietojot citiem mērķiem. (vairāk…)

Līdzekļu izlietojuma atbilstības vērtēšana atklāj šaubas par miljonu eiro tēriņu efektivitāti

Noslēdzot finanšu revīzijas par 2015.gadu, Valsts kontrole (VK) secinājusi, ka uzskaites un grāmatvedības jautājumi lielākajā daļā ministriju un centrālo valsts institūciju ir sakārtoti. Šogad Valsts kontrole nav izsniegusi nevienu atzinumu ar iebildi par finanšu pārskatu. Tas ir labs rezultāts, kas sasniegts ilgstošā darbā ar valsts pārvaldi, gadu no gada ar ieteikumu palīdzību un to ieviešanas uzraudzību panākot uzlabojumus. Tādēļ pastiprināta uzmanība šoreiz pārbaudēs tika pievērsta līdzekļu izlietojuma atbilstības konkrētam mērķim izvērtēšanai, tā saucamajiem atbilstības izvērtējumiem. Tur joprojām konstatēts daudz trūkumu un vairākos miljonos eiro mērāms neefektīvs līdzekļu izlietojums. (vairāk…)

Vai valsts iestādes, pašvaldības un to iestādes iedzīvotājiem prasa izziņas vai informāciju, kas ir citu iestāžu rīcībā?

Valsts kontrole ir uzsākusi lietderības revīziju “Vai valsts pārvalde efektīvi rīkojas ar uzkrāto informāciju?” un aicina sabiedrību iesaistīties, daloties pieredzē par valsts iestāžu, pašvaldību un to iestāžu pieprasīto informāciju un dokumentiem. (vairāk…)

Pienācis laiks lemt par privatizācijas pabeigšanu, secina Valsts kontrole.

Privatizācijai Latvijā ir sena vēsture, tomēr jau 2003.gadā valdība apzinājās, ka tās mērķi ir sasniegti un privatizācijas process ir jāvirza noslēguma fāzē. 2005.gadā tika pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, radot normatīvo bāzi, kam vajadzēja sekmēt privatizācijas procesa drīzu pabeigšanu. (vairāk…)

77 miljonu eiro ES finansējuma nākotne Krievu salas projektam neskaidra, konstatē Valsts kontrole.

Valsts kontrole revīzijā par Rīgas brīvostas pārvaldes rīcības tiesiskumu, efektivitāti un ekonomiskumu, vadot projektu “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”, ir konstatējusi ne tikai pārkāpumus, bet arī profesionalitātes trūkumu. (vairāk…)

Valsts kontrole organizē un vadīs Eiropas Savienības Kontaktu komitejas sakaru koordinatoru sanāksmi

7.aprīlī Valsts kontrole organizēs un vadīs Eiropas Savienības Kontaktu komitejas sakaru koordinatoru sanāksmi, kur piedalīsies 58 delegāti no 37 ARI, tostarp Eiropas revīzijas palātas un SIGMA (OECD) pārstāvji. (vairāk…)

Eiropas Savienības kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) sanāksme

Šodien, 6.aprīlī Valsts kontrolē norisinās Eiropas Savienības kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) sanāksme, kur piedalās 18 delegāti no 13 valstīm/iestādēm. Sanāksmes vadību uzņēmusies Bosnijas un Hercegovinas ARI. Tās laikā ir plānots apspriest kandidātvalstu informācijas apmaiņas tīkla aktualitātes, paralēlās lietderības revīzijas projektu, diskutēt par ARI neatkarību, revidentu atzinuma saturu un formulējumu, kā arī ARI attiecībām ar parlamentiem. (vairāk…)