UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Lietās izņemto transportlīdzekļu un lietisko pierādījumu uzglabāšana valstij izmaksā nesamērīgi dārgi

Izdevumi, kas saistīti ar pārkāpumos ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu un lietisko pierādījumu glabāšanu, realizāciju un iznīcināšanu, pēdējos gados nepārtraukti ir pieauguši 2014.g. sasniedzot 1 700 445 EUR. Valsts budžeta dotācijas apmērs šo izdevumu segšanai pēdējo 2 gadu laikā palielinājies par 650 tūkst EUR. (vairāk…)

Budžets jāplāno pārdomāti un nauda jātērē atbilstoši paredzētajiem mērķiem

Uzskaites un grāmatvedības jautājumi valsts institūcijās kopumā ir sakārtoti, bet ir atklāti gadījumi, kas liecina par neapdomātu un neatbilstošu valsts budžeta plānošanu un jau piešķirtās naudas neatbilstošu tērēšanu, konstatējusi Valsts kontrole (VK), pabeidzot ikgadējās finanšu revīzijas ministrijās un valsts pārvaldes iestādēs. (vairāk…)

Valsts kontrole pabeigusi finanšu revīzijas par ministriju un centrālo valsts iestāžu 2014.gada pārskatiem

Ir svarīga darījumu pareiza uzrādīšana finanšu pārskatos un grāmatvedībā, taču tikpat svarīgi ir piešķirto finansējumu izlietot tieši tam paredzētajiem mērķiem, nevis novirzīt citu vajadzību segšanai. Šo – atbilstības aspektu Valsts kontrole vērtēja līdztekus ministriju un centrālo valsts iestāžu 2014.gada pārskatu finanšu revīzijām. (vairāk…)

Valsts kontrole gatava atbalstīt Ukrainas augstāko revīzijas iestādi

Atsaucoties Polijas augstākās revīzijas iestādes uzaicinājumam, valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles padomes locekle, departamenta direktore Lelde Dimante šā gada 19.maijā piedalījās Polijas augstākās revīzijas iestādes rīkotā starptautiskā seminārā Gruzijas, Moldovas un Ukrainas augstākajām revīzijas iestādēm. (vairāk…)

Valsts kontroliere piedalās starptautiskā sanāksmē pret korupciju

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa un padomniece stratēģiskos jautājumos Marita Salgrāve no 11. līdz 13.maijam piedalījās Starptautiskās pretkorupcijas komisijas (Independent Commission Against Corruption – ICAC)6.sanāksmē Honkongā, Ķīnā. (vairāk…)

Valsts kontrole aicina nepārvērst pašvaldības autonomiju par vairogu, kas ļautu nekontrolēti rīkoties ar nodokļu maksātāju naudu

Valsts kontrole kategoriski noraida Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāja Andra Jaunsleiņa izteiktos pieņēmumus 2015.gada 13.maija raidījumā „Rīta panorāma” par Valsts kontroles it kā politisko ietekmējamību, kas ir izskanējuši LPS kārtējā kongresa priekšvakarā un acīm redzami ir vērsti uz nepieciešamā noskaņojuma radīšanu kongresa delegātos pirms iespējamā jautājuma par pašvaldību izslēgšanu no Valsts kontroles likumā minēto lietderības revīziju subjektu loka. (vairāk…)

Valsts kontroles pārstāves piedalās Latvijas Bankas rīkotajā diskusijā

Valsts kontroles padomes locekle, Otrā revīzijas departamenta direktore Ilze Grīnhofa un sektora vadītāja Iveta Ozoliņa 13.maijā piedalījās Latvijas Bankas vadošo darbinieku diskusiju dienā. Dalībnieki apsprieda aktuālus jautājumus ekonomikas, sabiedrības un politikas jomā. (vairāk…)

Apkopojums par Valsts kontroles veikto aptauju par iestādes darbības novērtējumu

Atbalsts Latvijas Republikas Saeimai un izpildvarai publiskā sektora pārvaldības pilnveidošanā ir noteikts kā viens no Valsts kontroles darbības stratēģijas 2014.-2017.gadam pamatvirzieniem. (vairāk…)

Valsts kontroliere : Jautā par āboliem, atbild par bumbieriem…

Vai tāpēc, ka par āboliem nav ko teikt, vai vienkārši par tiem negribas runāt?
-Šāds jautājums neviļus rodas, iepazīstoties ar publiskajā telpā izskanējušo LIAA vadītāja Andra Ozola un Ekonomikas ministrijas ierēdņa Raimonda Aleksejenko reakciju uz Valsts kontroles revīzijas ziņojumu par ES fondu apguvi. (vairāk…)

Valsts kontroliere tiekas ar izglītības un zinātnes ministri

8. maijā valsts kontroliere Elita Krūmiņa tikās ar izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili. Sarunā piedalījās arī VK padomes locekle Laura Graudiņa, kā arī ministrijas pārstāvji. (vairāk…)