UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa lasa lekciju LU studentiem

29.oktobrī Latvijas Universitātes studentus uzrunāja neierasts lektors – valsts kontroliere Elita Krūmiņa. Kontroliere sniedza prezentāciju un iepazīstināja Ekonomikas un vadības fakultātes bakalaura programmas studentus ar Valsts kontroles darbību, mērķiem un galvenajiem uzdevumiem. (vairāk…)

Valsts kontroles speciālisti konsultē pašvaldību darbiniekus

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība 28.oktobrī organizēja semināru, kurā Valsts kontroles padomes loceklis, Piektā revīzijas departamenta direktors Aivars Ērglis un sektora vadītāja Terēze Mazbērziņa informēja par Pašvaldību gada pārskatu revīziju norisi un būtiskākajām kļūdām pašvaldību grāmatvedībā un 2013.gada pārskatos. Semināra mērķauditorija bija pašvaldību darbinieki.   (vairāk…)

Pozitīvi novērtēts Latvijas plakāts Kontaktu komitejas sanāksmē Luksemburgā

Luksemburgā, kur no 15. līdz 16. oktobrim notika ikgadējā Kontaktu komitejas sanāksme, dalībvalstis prezentēja arī savu vizuālo redzējumu par tematu „10 gadi kopš ES paplašināšanās”. (vairāk…)

Latvija gatavojas Kontaktu komitejas sanāksmei Rīgā 2015.gadā

No 15. līdz 16. oktobrim Luksemburgā notika ikgadējā Kontaktu komitejas sanāksme, kurā galvenās diskusijas bija veltītas finanšu vadības izaicinājumiem un sadarbības uzlabošanai starp valstu augstākajām revīzijas iestādēm (ARI) un Eiropas Revīzijas palātu (ERP). (vairāk…)

Valsts kontrolē notiek diskusija par aktualitātēm grāmatvedības un revīzijas jomā

16.oktobrī Valsts kontroles pārstāvji tikās ar Finanšu ministrijas, Valsts kases un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāvjiem. Diskusijas mērķis bija pārrunāt aktuālos jautājumus grāmatvedības un revīzijas jomā, kā arī iezīmēt sadarbības virzienus nākotnē.

Kam no Valsts kontroles ziņojumiem bail?

Elita Krūmiņa, LR valsts kontroliere

Valsts kontrole vienmēr uzsvērusi, ka ir neatkarīga institūcija un strādā tikai un vienīgi sabiedrības labā. Pārstāvot sabiedrības intereses nodokļu naudas lietderīgas izmantošanas uzraudzībā, daļa enerģijas, neapšaubāmi, jāvelta cilvēku informēšanai, revīziju rezultātu skaidrošanai. (vairāk…)

Iecavas internātpamatskolai – 55

10.oktobrī valsts kontrolieres Elitas Krūmiņas un Valsts kontroles padomes locekļa Aivara Ērgļa ceļš veda uz Iecavu. Mūsu draugiem, Iecavas internātpamatskolas kolektīvam, bija svētki – skolai apritēja 55 gadi. (vairāk…)

Valsts kontroles speciālisti dalās pieredzē

Latvijas pašvaldību mācību centrā 9.oktobrī notika seminārs, kurā Valsts kontroles speciālisti informēja par būtiskākajām kļūdām pašvaldību grāmatvedības uzskaitē un 2013.gada pārskatos. Semināra mērķauditorija bija pašvaldību grāmatvedību darbinieki un citi interesenti. Revidenti izklāstīja galvenos konstatējumus, iepazīstināja ar saistošajiem normatīvajiem aktiem un sniedza konsultācijas. (vairāk…)

Uz semināru Rīgā pulcējas EUROSAI stratēģiskā mērķa grupa

Rīgā šajās dienās pulcējas pārstāvji no Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Vācijas, Rumānijas, Ungārijas un citām Eiropas augstākajām revīzijas iestādēm. EUROSAI stratēģiskā mērķa grupas dalībnieki ir vienisprātis, ka regulāri pieredzes apmaiņas semināri dalībvalstīs rada labvēlīgu vidi revīziju standartu nostiprināšanā un arvien labākas prakses pārņemšanā. (vairāk…)

Valsts kontrole iestājas par veselības nozares finansējuma kontroli

Valsts kontrole (VK) iestājas par neatkarīgu veselības nozarei piešķirtā valsts finansējuma kontroli, lai veicinātu resursu efektīvu izlietojumu. (vairāk…)