UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Par LRVK padomes locekli apstiprina I.Stepanovu

26.martā Latvijas Republikas Saeima apstiprināja Ilondu Stepanovu par Latvijas Republikas Valsts kontroles padomes locekli. I.Stepanova būs arī LRVK Ceturtā revīzijas departamenta direktore. Atgādinām, ka 11.martā beidzās VK padomes locekles Maritas Salgrāves pilnvaru termiņš.

Valsts kontrole aicina medicīnas darbiniekus un farmaceitus sniegt informāciju

Valsts kontrole uzsākusi lietderības revīziju „Informācijas sistēmas veselības aprūpē” par e-veselības ieviešanu Latvijā, tāpēc ir svarīgi noskaidrot viedokli par vienotās veselības nozares elektroniskās (e-veselības) informācijas sistēmas ieviešanu un gatavību uzsākt tās lietošanu. (vairāk…)

Valsts kontroliere tiekas ar iekšlietu ministru

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa šodien tikās ar iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski. Sarunā piedalījās arī Valsts kontroles padomes locekle Ilze Grīnhofa.
Valsts kontroliere iepazīstināja iekšlietu ministru ar augstākās revīzijas iestādes darba aktualitātēm un plāniem nākotnē. (vairāk…)

VK: Maksātnespējas jomai vairs nepietiek ar kosmētiskiem labojumiem, laiks pārdomātām, būtiskām reformām

Valstī nav izstrādāta maksātnespējas politika, nav noteikti ar tās īstenošanu sasniedzamie mērķi un rezultāti, tāpēc arī nav radīta efektīva sistēma maksātnespējas administratoru darbības uzraudzībai, secinājusi Valsts kontrole (VK). (vairāk…)

VK: pārbaudot maksātnespējas procesu valstī, atklājas būtiskas nepilnības pašos pamatos

Bez atbildīgas un izlēmīgas rīcības problēmas pletīsies plašumā, un valsts turpinās zaudēt ievērojamus līdzekļus. Ja nav izstrādātas politikas, kas apstiprina valsts interesi maksātnespējas procesā, likumsakarīgi rodas situācija, ka joma attīstās tā, kā to grib un virza procesā ieinteresētās personas. (vairāk…)

Valsts kontroliere tiekas ar Valsts prezidentu

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa šodien tikās ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu. Augstās amatpersonas pārrunāja Valsts kontroles pagājušajā gadā paveikto un šā gada prioritātes. Liela uzmanība tika pievērsta VK revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanas gaitai un ietekmei uz valsts naudas efektīvāku izmantošanu. (vairāk…)

Valsts kontroles pārstāvji tiekas ar tieslietu ministru

Šodien valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Padomes locekle Ilze Grīnhofa tikās ar tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču. (vairāk…)

Moldovas revīzijas iestādes pārstāvji interesējas par Latvijas Valsts kontroles sasniegumiem

Zviedrijas augstākās revīzijas iestādes projekta ietvaros, 10. un 11.martā Valsts kontrolē viesojās pieci  Moldovas Republikas Revīzijas palātas kolēģi, kā arī projekta vadītājs no Zviedrijas. (vairāk…)

Valsts kontroles pārstāvji tiekas ar pašvaldību sociālajiem darbiniekiem

Trešā revīzijas departamenta direktore Inga Vārava un sektora vadītāja Ieva Pīpiķe piektdien Bauskā notikušajā Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību sociālo dienestu darbinieku sanāksmē sniedza informāciju par nesen pabeigto likumības revīziju „Pašvaldību sniegtās sociālās palīdzības tiesiskums un efektivitāte”. (vairāk…)

Valsts kontroli apmeklē Darbības novērtējuma grupa

5. un 6. martā Valsts kontrolē norisinājās sākotnējā Valsts kontroles Darbības novērtējuma (Peer review) darba grupas tikšanās. Kā neatkarīgai iestādei, Valsts kontrolei ir svarīgs profesionāls un neatkarīgs sava darba novērtējums, ko atbilstoši INTOSAI vadlīnijām veic citu valstu augstāko revīzijas iestāžu eksperti. (vairāk…)