UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Valsts kontrole sadarbosies ar Moldovas ARI

16.decembrī Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā parakstīts sadarbības līgums starp Latvijas Republikas Valsts kontroli un Moldovas Republikas Revīzijas palātu. No Latvijas puses dokumentu parakstīja valsts kontroliere Elita Krūmiņa, bet no Moldovas puses – republikas Revīzijas palātas prezidents Serafims Urečeans. (vairāk…)

Valsts kontrolē notiek ikgadējā iekšējā audita struktūrvienību tikšanās

11.decembrī Valsts kontrolē notika ministriju un centrālo valsts iestāžu iekšējā audita struktūrvienību tikšanās.  Dalībnieki pārrunāja aktualitātes nozarē, sadarbības jautājumus, kā arī uzklausīja iekšējo auditoru ziņojumu par gada darbības rezultātiem. (vairāk…)

VK: Valstij jāizstrādā izložu un azartspēļu nozares politika

Latvijā nav redzama mērķtiecīga valsts iestāžu darbība, lai sabiedrībai kompensētu izložu un azartspēļu tirgus pieauguma izraisītās negatīvās sekas, revīzijā secinājusi Valsts kontrole (VK). (vairāk…)

VK pārstāvis A.Ērglis uzstājas konferencē “Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2014″

12.decembrī viesnīcā Radisson BLU Daugava notika Rīgas Menedžeru skolas, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas un finanšu nozares ekspertu organizēta konference “Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2014″. (vairāk…)

Valsts kontrole sadarbosies ar Turcijas ARI

9.decembrī Turcijas galvaspilsētā Ankarā tika parakstīts saprašanās un sadarbības memorands starp Turcijas augstāko revīzijas iestādi un Latvijas Republikas Valsts kontroli. Valsts kontroliere Elita Krūmiņa atzina, ka šī vienošanās ir ļoti nozīmīga. (vairāk…)

Ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas nozīme finanšu vadībā

Valsts kontroles padomes locekles Leldes Dimantes raksts žurnālam „IFINANSES.LV”

Vai ieņēmumu un izdevumu ekonomiskā klasifikācija ir nejaušība vai arī tai ir kāda nozīme? Ja šāda nozīme ir, tad kādu mēs to redzam? Šie ir jautājumi, kuriem pievērsīšu uzmanību šajā rakstā.

Finanšu vadība ir viens no nozīmīgākajiem organizācijas procesiem. Tās mērķtiecīga un atbildīga organizācija ļauj vadībai laikus pieņemt atbilstīgus lēmumus, savukārt trūkumi šajā procesā var radīt kritiskas sekas. (vairāk…)

Valsts kontroles pārstāves tiekas ar SUSTENTO

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles padomes locekle Inga Vārava tikās ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO pārstāvjiem.Tikšanās laikā Valsts kontroles pārstāves atbildēja uz vairākiem jautājumiem par nozarē veiktajām revīzijām un pauda augstākās revīzijas iestādes nostāju saistībā ar vairākiem aktuāliem jautājumiem, kas skar invalīdu ikdienu un ar to saistītajām izmaiņām normatīvajos aktos. Uzrunājot klātesošos, E.Krūmiņa uzsvēra, ka Valsts kontroles darbība ir vērsta uz to, lai veselības aprūpei atvēlētā nodokļu maksātāju nauda tiktu izlietota tam paredzētajiem mērķiem un šis process būtu maksimāli „caurspīdīgs”. Tikšanās dalībnieki diskusiju novērtēja kā ļoti pozitīvu un uz sadarbību vērstu.

VK: SIA Baložu komunālā saimniecība dāsni šķiežas ar iedzīvotāju naudu

SIA „Baložu komunālā saimniecība” (BKS), sākot un tad pārtraucot siltumapgādes uzlabošanas projektus, ir nelietderīgi izlietojusi 500 tūkst. EUR, turklāt vēl četrus gadus tai būs jāatmaksā aizņēmums – katru gadu 100 tūkst. EUR. Tāpat dažiem darbiniekiem dāsni maksāti atlaišanas pabalsti, prēmijas un piemaksas par nepadarītiem darbiem, konstatējusi Valsts kontrole (VK), veicot revīziju par BKS darbības atbilstību plānotajiem mērķiem un normatīvo aktu prasībām. (vairāk…)

Valsts kontroles padomes locekle uzstājas žurnāla BILANCE konferencē

28.novembrī notika žurnāla BILANCE gadskārtējā konference “Aktuālākās uzskaites un finanšu pārvaldības problēmas un to risinājumi”. (vairāk…)

Valsts kontrole atkārtoti aicina premjeri nodrošināt profesionālu ostu pārvaldi

Ņemot vērā to, ka rītdienas, 25.novembra, Ministru kabineta sēdes darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas, Ventspils ostas un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļu amatos, Valsts kontrole atkārtoti aicina vērst uzmanību uz pārvaldības jautājumiem minētajās institūcijās. (vairāk…)