Kā mūs atrast   Lapas karte   Kontakti   Amatpersonu pieņemšanas laiki 
Par Valsts kontroli
Aktuālā informācija
Revīzijas
Normatīvie akti
Publiskie iepirkumi: pircēja profils
Saites
Par iestādes darbību
Kas ir revīzija?
Eiropas Savienības struktūrfondi

MEKLĒT 
 LIETOTĀJU ĒRTĪBAI
Mazie burti 
Vidēji burti 
Lielie burti 
 INFORMĀCIJA ATJAUNOTA
21.07.2014.
 << Atpakaļ   Jaunumi   Darba piedāvājumi   Pieteikuma anketa 
Jūs atrodaties: Aktuālā informācija > Jaunumi
Valsts kontrole: Zemkopības ministrijas zinātnisko institūciju darbība un veiktie pētījumi neveicina mērķtiecīgu nozares attīstību

14.12.2010. -

Zemkopības ministrijas (ZM) zinātnisko institūciju darbība un to veiktie pētījumi nenodrošina pietiekamu atbalstu lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozaru mērķtiecīgai attīstībai, revīzijā konstatējusi Valsts kontrole (VK).

VK secinājusi, ka normatīvajos aktos noteiktie prioritārie zinātnes virzieni minētajās nozarēs ir definēti tik plaši, ka praktiski pieļauj iespēju piešķirt finansējumu jebkuru nozares pētījumu veikšanai. Arī ZM izstrādātie nozares politikas plānošanas dokumenti nedetalizē atbalstāmos zinātnisko pētījumu virzienus. Pētniecības projektu mērķus un sasniedzamos rezultātus faktiski nosaka paši zinātnieki vai zinātniskās institūcijas.

Revīzijā konstatēts, ka, lai arī ZM ir atbildīgā institūcija par nozares attīstību, tai ir ierobežotas iespējas ietekmēt zinātnisko pētījumu valsts pasūtījumu un finansējuma sadali, jo normatīvajos aktos paredzētā ZM pārstāvju iesaiste projektu atlasē ir daļēja vai tās nav vispār. 2009.gadā ZM tieši administrēja tikai 11% no zinātniskajām institūcijām pētījumiem piešķirtā finansējuma.

VK norāda arī uz nepilnībām ZM zinātnisko institūciju darbības pārraudzībā. Zinātnisko institūciju darbības plānošana un faktiskā darbība liecina, ka ZM un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) īstenotā institūtu pārraudzība nav pietiekami efektīva un tā nerada pārliecību, ka zinātnisko institūtu struktūra ir pietiekami optimāla un vērsta uz mērķtiecīgu zinātniskās darbības īstenošanu un resursu lietderīgu izmantošanu, īpaši attiecībā uz LLU aģentūrām.

VK konstatējusi trūkumus normatīvajos aktos attiecībā uz zinātniskās darbības bāzes finansējuma aprēķināšanu, jo tie precīzi nenosaka informācijas saturu bāzes finansējuma aprēķināšanai, kā arī pieļauj normatīvo aktu prasību dažādas interpretācijas attiecībā uz uzraugošo institūciju atbildību datu pārbaudē.

Zinātniskajās institūcijās projektu tāmes un atskaites par finansējuma izlietojumu bieži ir formālas. Netiek nodrošināta arī uzraudzība pār projektu īstenošanai piešķirtā finansējuma atbilstošu un efektīvu izlietojumu, jo uz vairākiem projektiem tiek attiecināti ar projekta mērķi nesaistīti izdevumi.

VK norāda, ka pretēji institūtu izveidošanas mērķim atsevišķās zinātniskajās institūcijās to pamatdarbība ir maksas pakalpojumu sniegšana, nevis zinātniskā darbība. Piemēram, revīzijā konstatēts, ka 2009.gadā LLU aģentūras – Lauksaimniecības tehnikas zinātniskā institūta – ieņēmumi no zinātniskās darbības, īstenojot tikai divus projektus, veidoja vien 17% no aģentūras kopējiem ieņēmumiem. Savukārt, cita LLU aģentūra – Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts – nodarbojas ar komercdarbību, sniedzot tādus maksas pakalpojumus (augsnes maisījumu realizācija), kas publiskai personai nav atļauti.

Turklāt ne visas zinātniskās institūcijas atbilst kritērijiem par zinātniskā institūta reģistrāciju zinātnisko institūciju reģistrā, jo nav ievērota normatīvo aktu prasība par zinātnieku ar doktora grādu skaitu institūtā. Ne visās zinātniskajās institūcijās ir pietiekami izvērtēts zinātnisko darbinieku sastāvs un noslodze projektos, lai nodrošinātu samērīgu proporciju starp zinātnes, zinātnes tehnisko un zinātni apkalpojošo darbinieku skaitu.  

VK norāda, ka zinātniskajās institūcijās piemērotā atlīdzības politika nav caurskatāma un tā netiek balstīta uz skaidri noteiktiem pamatprincipiem. Piemēram, LLU vadošajam pētniekam no valsts pētījumu programmas mēnesī izmaksāts atalgojums Ls 355 par trīs stundu darbu, Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu zinātniskajiem vadītājiem mēnesī ir līdz pat Ls 2392, kas būtiski pārsniedz atalgojuma apmēru par vairākiem vienlaikus citiem īstenotiem projektiem.

Likumības revīzija „Zemkopības ministrijas zinātnisko institūciju darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām un nozares zinātnisko institūciju iespējamā optimizācija” veikta par laika posmu no 01.01.2009. līdz 31.05.2010. Revīzijas rezultātā VK kopumā sniegusi 31 ieteikumu, tajā skaitā ieteikusi ZM izvērtēt iespēju optimizēt zinātnisko institūciju darbību, kā arī iespēju LLU aģentūras konsolidēt LLU struktūrā.


Arhīvs

 
uz augšu    drukāt lapu
   
LV ENG
Projekta apakšaktivitātes vadītāja asistenta pakalpojumi
Piedāvājumu iesniegšana līdz  25.07.2014.
Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas iegāde, ieviešana un uzturēšana
Piedāvājumu iesniegšana līdz  12.08.2014.
 REVĪZIJAS ZIŅOJUMI
16.07.2014. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbības atbilstība normatīvo aktu prasībāmClick here for more information
09.06.2014. Sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu noteikšana Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”Click here for more information
30.05.2014. Ķekavas novada pašvaldības rīcības ar finanšu līdzekļiem un mantu likumība un lietderībaClick here for more information
19.05.2014. Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada pārskata sagatavošanas pareizībuClick here for more information