Sākumlapa » Aktuālā informācija

Valsts kontroles eksperti vada apmācības Moldovas Augstākajā revīzijas iestādē

08/11/2018

Šonedēļ Valsts kontroles eksperti Moldovas Augstākās revīzijas iestādes kolēģiem vada apmācību programmu par revīzijas darba praktiskajiem aspektiem pašvaldībās. Specializētais apmācību kurss izstrādāts, balstoties rūpīgā Moldovas kolēģu vajadzību izzināšanā, un ir saskaņots ar starptautisko standartu prasībām augstākajām revīzijas iestādēm (ISSAI).

Sabiedriskais pasūtījums – ierasta prakse bez kvalitatīvas plānošanas un attīstības

23/10/2018

Sabiedriskais pasūtījums, kura nodrošināšanai sabiedriskajiem medijiem ik gadu no valsts budžeta piešķir vairāk par 20 miljoniem eiro, realitātē netiek labi pārvaldīts un nebalstās vispusīgi izpētītās sabiedrības vajadzībās. To revīzijā par sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu konstatējusi Valsts kontrole.

Revīzijā atklāti trūkumi sabiedrisko mediju uzrauga un sabiedrisko mediju darbībā

Nepietiekams finanšu ieguldījums ilgtermiņa vajadzībās, paļaušanās uz politiķu labvēlību, ka neatliekamos gadījumos varēs saņemt naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, stagnējoša sabiedriskā pasūtījuma pārvaldība, skaidra nozares attīstības redzējuma vidējam termiņam neesamība.

Lietderības revīzija nav pašvaldību bubulis

22/08/2014

 Aivars Ērglis, Valsts kontroles padomes loceklis LPS izdevumam „LOGS”  Nacionālā informācijas aģentūra LETA š.g. 30.maijā izplatīja informāciju, ka Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) vadītājs kritizē Valsts kontroles veiktās lietderības revīzijas.

Valsts kontrole jaunajā mājaslapā publicēs tiesību normu pārkāpēju sarakstu.

18/08/2014

No šodienas katrs interneta lietotājs var iepazīties ar to, kāds sods piemērots nesaimnieciskiem vadītājiem un tiesību normu neievērotājiem pēc Valsts kontroles (VK) revīzijām. Jaunajā VK mājaslapā ir ieviesta īpaša sadaļa, kurā var pārskatāmi izsekot līdzi tam, kā uz revīzijās atklātajiem pārkāpumiem reaģē tiesībsargājošās iestādes un augstākās uzraugošās institūcijas. Sadaļa aplūkojama:http://www.lrvk.gov.lv/reviziju-rezultati/parkapumu-izskatisana/