Valsts kontroles pieredze pašvaldību revīzijās tiks izmantota starptautiskas labās prakses attīstīšanai

20/04/2017

11. un 12. aprīlī Viļņā notika pirmā EUROSAI pašvaldību revīziju darba grupas sanāksme. Sanāksmes laikā tika izstrādāta un apstiprināta darba grupas rīcības programma un noteikta atbildība katrai iesaistītajai augstākajai revīzijas (ARI) iestādei. Latvijas, Horvātijas un Rumānijas pārstāvji būs atbildīgi par pašvaldību revīziju metodoloģijas apzināšanu un pilnveidošanu.

Valsts kontrole ar animācijas palīdzību aktualizē ētikas pamatprincipus

18/04/2017

Valsts kontrole šī gada februārī piedalījās reģionālās valstu augstāko audita iestāžu organizācijas EUROSAI organizētajā video konkursā “Ethics Matters”, kura mērķis bija aktualizēt ētikas pamatprincipus atbilstoši ISSAI 30 jeb starptautiskajam augstāko revīzijas iestāžu ētikas kodeksam.

E-pārvalde un revīzija

12/04/2017

Laikā no 2017. gada 7. janvāra līdz 4. februārim Informācijas sistēmu un revīzijas starptautiskajā centrā (The International Centre for Information Systems and Audit (iCISA)) Indijā tikās 35 revīzijas eksperti no 34 valstu augstākajām revīzijas iestādēm, lai kopīgās apmācībās, diskusijās un praktiskajās darba grupās diskutētu par augstāko revīzijas iestāžu lomu e-pārvaldības procesu novērtējumā revīzijas ietvaros.

Austrumu slimnīca grimst arvien lielākos parādos. Atbildīgās institūcijas īsteno “strausa politiku”.

11/04/2017

Neskatoties uz Austrumu slimnīcas lielo nozīmi veselības aprūpes sistēmā Latvijā, pieaugošo finanšu apgrozījumu un stabilo pacientu skaitu, slimnīcai jau kopš 2011. gada ir ievērojami zaudējumi, kuru uzkrātā summa 2015. gada nogalē sasniegusi 28 miljonus euro.

Valsts kontroles eksperti sniegs atbalstu Serbijas augstākajai revīzijas iestādei tās pilnveides procesos

10/04/2017

2017.gada 16.martā Serbijas augstākā revīzijas iestāde ir apstiprinājusi Valsts kontroles projekta piedāvājumu tās kapacitātes celšanai, nodrošinot ES pirmsiestāšanās kritēriju izpildi ārējās revīzijas jomā.

Valsts kontrole uzvarējusi Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes kapacitātes stiprināšanai rīkotā starptautiskā konkursā.

07/04/2017

Valsts kontroles kompetence kvalitatīvu revīziju veikšanā, ieteikumu ieviešanā un sadarbībā ar Saeimu un valdību starptautiski ir augsti novērtēta. Uzvaru Valsts kontrole guvusi, iesniedzot piedāvājumu konsorcijā ar prestižiem konsultantiem no Vācijas – GFA Consulting Group GmbH un Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit International Services (GIZ) GmbH.

Ceļā uz efektīvu un racionālu darbību pašvaldībām vēl daudz izaicinājumu

14/03/2017

Pašvaldību nodrošināto pakalpojumu saņemšana iedzīvotājiem ir regulārākā saskarsmes iespēja ar pašvaldības darbu, tāpēc Valsts kontrole ir veikusi divas apjomīgas revīzijas 20 Latvijas novadu pašvaldībās par maksas pakalpojumu sniegšanu un resursu izlietojumu pakalpojumu nodrošināšanai.

VARAM vēl daudz darāmā mērķtiecīgas klimata politikas īstenošanā

10/03/2017

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) nav izstrādājusi kvalitatīvu rīcībpolitiku klimata pārmaiņu samazināšanai. Šim nolūkam pieejamie līdzekļi tiek tērēti citām vajadzībām, kā arī ieguldīti arvien neefektīvākos projektos, secināts Valsts kontroles (VK) revīzijā “Vai klimata pārmaiņu samazināšanai paredzētie līdzekļi tiek plānoti un izlietoti efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām?”.

SIA “ZAAO” ievieš Valsts kontroles ieteikumus

08/03/2017

Ziemeļvidzemes pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO” ir ņēmusi vērā Valsts kontroles (VK) ieteikumus. SIA “ZAAO” aprēķinos par atkritumu apsaimniekošanas maksu ir noteikts reālajai situācijai atbilstošs pārrēķins no svara uz tilpuma mērvienībām.

Valsts kontroles viedoklis par Veselības ministrijas rīcību ar revīzijas ziņojuma projektu

27/02/2017

Plašsaziņas līdzekļos plaši izskanējis Veselības ministrijas publiski paustais viedoklis par iespējamo iemeslu divu Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes slimnīcas valdes locekļu iesniegtajiem atlūgumiem – Valsts kontroles revīzijā konstatētie pārkāpumi.

1 - 3412345...102030... »