Informācijas apmaiņas vizīte par “Rail Baltica”

16/10/2017

Augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Somijas 12. – 13. oktobrī Rīgā tikās, lai uzklausītu RB Rail pārstāvjus par “Rail Baltica” projekta progresu, risku vadību un problemātiku, kā arī savā starpā pārrunātu projekta norisi.

Pašvaldību darbības izaicinājumi – iekšējā kontrole un likumība

Valsts kontrole sadarbībā ar zvērinātiem revidentiem un, veicot papildu revīzijas procedūras, Saimnieciskā gada pārskata revīzijā vērtē arī Pašvaldību gada pārskatu daļu. Pašvaldībās ir konstatētas fundamentālas kļūdas grāmatvedības uzskaitē. Gada pārskatu daļas vērtība, uz ko 2016. gadā zvērinātie revidenti ir vērsuši uzmanību vai pret ko iebilduši, ir 642, 4 milj. EUR.

VK: pirmstiesas izmeklēšanu kavē problēmas izmeklētāju kvalifikācijā, darba organizācijā un uzraudzībā

10/10/2017

Valsts kontrole ir izvērtējusi pirmstiesas izmeklēšanas efektivitāti Valsts policijā (VP). Revīzijas mērķis bija atklāt cēloņus joprojām aktuālajām problēmām – ieilgušiem kriminālprocesiem, neizlemtu lietu uzkrājumam un sūdzībām par izmeklēšanas kvalitāti. Pirms vairāk nekā desmit gadiem pieņemtajam Kriminālprocesa likumam šīs problēmas vajadzēja risināt.

Rīgā notiek Eiropas līmeņa seminārs par revīzijām pašvaldībās

05/10/2017

Eiropas valstu augstāko revīzijas iestāžu seminārs, kas ir veltīts revīzijām pašvaldībās, notiks Latvijā, Rīgā no 5. līdz 6. oktobrim. Dalībnieki no vismaz 30 valstīm meklēs veidus, kā revīziju rezultātus izmantot pēc iespējas plašāk, ne tikai konkrētā pašvaldībā atklāto nepilnību novēršanai.

Skaidri spēles noteikumi, vienlīdzīga un godprātīga attieksme – VK nosauc svarīgus priekšnoteikumus iedzīvotāju motivēšanai maksāt nodokļus

03/10/2017

Noslēdzot revīziju par Saimnieciskā gada pārskatu, Valsts kontrole (VK) tāpat iepriekš sniedz atzinumu ar iebildēm. Trūkumi atklāti gan aktīvu un ieguldījumu uzskaitē pašvaldībās, gan normatīvo aktu regulējumā, gan arī valsts iestāžu darbībā, pildot to pamatfunkcijas.

Atalgojums valsts iestādēs atkarīgs no katras iestādes “maciņa biezuma”

Valsts kontroles revidenti Saimnieciskā gada pārskata revīzijā īpašu uzmanību pievērsa valsts budžeta izdevumu pozīcijai “Atalgojums”. Secināts, ka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma mērķis – panākt, ka valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanā tiek ievēroti līdzvērtīgi nosacījumi, vēl joprojām nav sasniegts.

Valsts kontrole revīzijā RPIVA atklāj haosu grāmatvedības uzskaitē

29/09/2017

Valsts kontrole, veicot finanšu revīziju par Izglītības un zinātnes (IZM) ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību, ir sagatavojusi starpziņojumu par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) materiālo vērtību inventarizāciju augstskolas likvidācijas procesa ietvaros.

Valsts kontrole: lai sabiedrība gūtu labumu no E-veselības, vēl daudz darāmā

27/09/2017

27. septembrī Valsts kontroles pārstāvji piedalījās Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē, lai informētu par Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta paveikto, ieviešot ieteikumus pēc revīzijas “Vai E-veselība ir solis pareizajā virzienā?”.

Valsts kontroles projekta Serbijas ARI atbalstam oficiālā atklāšana

22/09/2017

2017. gada 22. septembrī Valsts kontroles un Serbijas Augstākās revīzijas iestādes (ARI) ciešas nākotnes sadarbības sākums tiek atzīmēts, atklājot projekta “Revīzijas kvalitātes kontrole augstākajā revīzijas iestādē” intensīvāko posmu.

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo Pašvaldību kongresa delegācijas vizīte Valsts kontrolē

14/09/2017

Šī gada 13. septembrī Valsts kontroli apmeklēja Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa (CLRAE) pārstāvji. Monitoringa vizītes mērķis ir novērtēt Eiropas Vietējo pašvaldību hartas ieviešanu Latvijā.