Iedzīvotāju drošības interesēs ugunsdrošības uzraudzība ir jāuzlabo

29/03/2016

Ugunsgrēki tautsaimniecībai un valsts budžetam rada zaudējumus, iznīcinot vai sabojājot materiālās vērtības, apdraudot iedzīvotāju dzīvību un veselību, kā arī prasa būtiskus resursus dzēšanas un glābšanas darbu veikšanai.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu apsaimniekošana valstī “dreifē” – bez politikas, bez mērķiem, ar neskaidru nākotni, secina Valsts kontrole.

22/03/2016

Daudzdzīvokļu mājās kopumā dzīvo 68 % Latvijas iedzīvotāju. Lielākā daļa no tām ir celtas vēl pirms neatkarības atgūšanas, tātad – pirms 30 un vairāk gadiem. Gandrīz 80 % daudzdzīvokļu namu patlaban apsaimnieko pašvaldību kapitālsabiedrības, lai gan šāds risinājums sākotnēji bija paredzēts tikai uz laiku, līdz dzīvokļu īpašnieki pārņems mājas savā pārvaldīšanā.

Invalīdu asistentu pakalpojumam nepieciešams atkārtots starts, secina Valsts kontrole.

18/03/2016

Asistenta pakalpojuma nepieciešamība personām ar invaliditāti dažādos attīstības plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos ir virzīta jau kopš 1998.gada.

Siltumapgādes procesa izvērtēšana Talsu novadā

15/03/2016

Atbilde uz iesniegumiem saistībā ar siltumapgādes procesa izvērtēšanu Talsu novadā

Valsts kontrole aicina būtiski uzlabot IKT projektu izstrādes un ieviešanas efektivitāti.

10/03/2016

Valsts kontrole 2016.gada 9.martā uzsāka jaunu praksi – veidot diskusiju dokumentus, apkopojot Valsts kontroles veiktajās revīzijās konstatētos faktus jomās, kurās novērojami sistemātiski, ilgstoši trūkumi, un kuri ir ārpus atsevišķu revidējamo vienību kompetences ietvara.

Informācija medijiem par Valsts kontroles un Valsts kancelejas rīkoto diskusiju “Cilvēks, informācijas sistēmas un valsts”

08/03/2016

Lai vairotu ieguvumus no Valsts kontroles veiktajās revīzijās iegūtās informācijas un zināšanām, Valsts kontrole ir uzsākusi jaunu praksi – veidot diskusiju dokumentus, kuros apkopoti Valsts kontroles veiktajās revīzijās konstatētie fakti jomās, kurās novērojami sistemātiski, ilgstoši trūkumi, tādi, kuri ir ārpus atsevišķu revidējamo vienību kompetences ietvara.

Pašvaldību ielu un ceļu pārvaldībā trūkst vienotas stratēģijas, dominē “bedrīšu lāpīšanas” domāšana

26/02/2016

Lai gan Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam paredzēta arī iespēja iedzīvotājiem nokļūt nacionālas vai reģionālas nozīmes centrā pa līdzenu un drošu autoceļu, Satiksmes ministrija ir izstrādājusi un īsteno transporta politiku tikai attiecībā uz valsts autoceļiem. Attiecībā uz pašvaldību ielu un ceļu tīklu, kas veido 53% no visa kopējā autoceļu tīkla, vienotas politikas nav. Pašvaldībām […]

Valsts kontrole: Saldus novada pašvaldībai jāuzlabo kapitālsabiedrību pārvaldība

23/02/2016

Saldus novada pašvaldībai ir kapitāla daļas piecās kapitālsabiedrībās: SIA „Saldus namu pārvalde”, SIA „Saldus komunālserviss”, SIA „Saldus siltums”, SIA „Saldus tirgus” un SIA „Saldus medicīnas centrs”.

Valsts kontrole: papildus piešķirtais finansējums nav apturējis Āfrikas cūku mēra izplatību

16/02/2016

Klasiskais cūku mēris un Āfrikas cūku mēris (ĀCM) ir ļoti bīstamas dzīvnieku infekcijas slimības, ar kurām slimo gan mājas, gan meža cūkas. 2012.gada novembrī Latvijā konstatēts pirmais Klasiskā cūku mēra inficēšanās gadījums, 2014.gada jūnijā pirmais Āfrikas cūku mēra gadījums.

Tieslietu nozares īpašumi bez ilgtermiņā plānotas attīstības, tā konstatē Valsts kontrole

09/02/2016

Tieslietu nozares nekustamie īpašumi, izņemot ieslodzījuma vietu infrastruktūru, ir ieguldīti valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” (turpmāk – Tiesu namu aģentūra) pamatkapitālā. Tiesu namu aģentūra ir valsts kapitālsabiedrība, kuras pamatuzdevums ir pārvaldīt un apsaimniekot nozares nekustamos īpašumus.