Valsts kontroles secinājumi par valsts amatpersonu deklarēšanās sistēmu interesē Marokas valsts pārvaldes reformas īstenotājus

26/06/2018

2018. gada 25. jūnijā Valsts kontroli mācību vizītē apmeklēja Marokas Valsts pārvaldes reformu ministrijas un augstākās revīzijas iestādes pārstāvji, lai uzklausītu Valsts kontroles secinājumus par valsts amatpersonu deklarēšanās sistēmu.

Vērienīgi plāni un neizmantotās iespējas Latvijas Universitātes nekustamo īpašumu saimniecībā

18/06/2018

Mērķtiecīgāk īstenojot pašu apstiprināto attīstības stratēģiju,  Latvijas Universitāte varētu palielināt ieņēmumus no tai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem. Tas ļautu augstskolai gūt papildu finansējumu, ko izmantot jaunā Akadēmiskā centra attīstībai.

Vispirms jāsaprot, cik izmaksā valstij nepieciešamais pakalpojums, un tad jāpiešķir nauda

15/06/2018

Finansējums laboratoriskajiem izmeklējumiem pārtikas un veterinārās uzraudzības, kā arī zivju resursu saglabāšanas jomā joprojām tiek piešķirts, pamatojoties uz vēsturiskiem datiem. Zemkopības ministrijas īstenotajā finanšu vadībā ir trūkumi, kas ļauj  tās padotībā esošajam zinātniskajam institūtam “BIOR” budžeta līdzekļus tērēt pēc inerces, daļu izlietojot iepriekš neplānotiem mērķiem.

Pienācis laiks uzlabojumiem Jaunsardzes kustībā

04/06/2018

Ņemot vērā organizācijas daudzskaitlību un ievērojami pieaugušo finansējumu, kā arī valsts aizsardzības mācības ieviešanu vidusskolās un kopējo izpratni par sabiedrības iesaisti valsts aizsardzībā, ir jāpārvērtē un jāprecizē arī Jaunsardzes vieta un loma Latvijā.

Aicinām uz atvērto diskusiju par Jaunsardzi un valsts aizsardzības mācības ieviešanu skolā

31/05/2018

Pirmdien, 4. jūnijā, plkst. 13.00 Latvijas Kara muzejā notiks atvērta diskusija “Jaunsardze un valsts aizsardzības mācība: loma, iespējas un izaicinājumi”, kurā piedalīsies aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Jaunsardzes un informācijas centra direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbahs.

Skaidri noteikumi kapsētu saimniecībai. Vai noraksim darba grupā?

29/05/2018

Valsts kontroles replika par MK izvērtējumu par vienota tiesiskā regulējuma izstrādes nepieciešamību kapsētu apsaimniekošanas jomā. Bez ironijas. Ja pajautāsim uz ielas satiktam cilvēkam, ko viņam nozīmē kapi, visticamāk dzirdēsim pārdomas par tautas identitātes pašiem pamatiem, kas ir svēti un neskarami. Vai tas būtu iemesls, kāpēc kapsētu apsaimniekošanas jautājumi gandrīz trīs gadu desmitu laikā kopš neatkarības atjaunošanas joprojām […]

Baltijas valstu augstāko revīzijas iestāžu Rail Baltica darba grupas sanāksme Viļņā

25/05/2018

24.–25. maijā Viļņā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji tikās, lai pārrunātu Rail Baltica projekta gaitu, iespējamos riskus un nākotnes plānus kopīgas revīzijas veikšanai par Rail Baltica projektu.

Ministriju grāmatvedības uzskaite – samērā laba, darījumu atbilstība plāniem, tiesību normām un labajai praksei – joprojām izaicinājums

23/05/2018

Ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības uzskaites kvalitāte, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nav būtiski mainījusies – Valsts kontrole nav konstatējusi ne būtiskus uzlabojumus, ne arī situācijas pasliktināšanos.

Video: preses konference par ministriju un centrālo iestāžu 2017. gada pārskatu revīziju rezultātiem

22/05/2018

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa preses konferencē plkst. 9.30 informē par finanšu revīziju rezultātiem, akcentējot galvenās tendences, kas konstatētas ministriju un centrālo valsts iestāžu finanšu pārskatos.

Neatkarīgās institūcijas – sabiedrības garants labākai dzīvei

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa Tiesībsargs Juris Jansons Neatkarība, ko tādām institūcijām kā Valsts kontrole un Tiesībsargs nodrošina mūsu valsts Satversme un likumi, nav ne viegla, ne salda. Likumu piešķirto neatkarību brīvi un objektīvi paust savu viedokli mēs uztveram kā nopietnu atbildību un pienākumu.