Sākumlapa » Pēc Revīzijas » Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem uzlaboti tiesnešu profesionālās novērtēšanas procesi

Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem uzlaboti tiesnešu profesionālās novērtēšanas procesi

15/11/2018 Drukāt šo rakstu

Tieslietu padome ir pilnveidojusi tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas procesu, veicot virkni grozījumu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā. Tas veikts atbilstoši Valsts kontroles 2017. gadā sniegtajiem ieteikumiem pēc revīzijas par tiesu darbības efektivitāti.

Tieslietu padomes nesen veiktie grozījumi paredz paplašināt tiesnešu profesionālās darbības vērtēšanas amplitūdu. Līdz šim tiesnešu profesionālā darbība tika novērtēta tikai ar diviem vērtējumiem – pozitīvs vai negatīvs, bet turpmāk kolēģija, tiesneša profesionālo darbību novērtējot pozitīvi, lēmumā varēs norādīt arī ieteikumus tiesneša profesionālās darbības pilnveidei.

Lietderības revīzijas “Tiesu iekārtas attīstības ietvaros laikā no 2009. līdz 2015.gadam īstenoto pasākumu efektivitāte” ziņojumā Valsts kontrole norādīja, ka pastāvošā tiesnešu novērtēšanas sistēma netiek pilnvērtīgi izmantota kā instruments tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšanas procesā. Nav nodrošināta sasaiste starp tiesnešu profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu un tiesnešu tālākizglītību. Valsts kontrole Tieslietu ministrijai ieteica turpināt attīstīt un pilnveidot  tiesnešu kvalifikācijas un darba rezultātu novērtēšanas sistēmu, tajā skaitā, vērtējot arī konstatētos tiesneša darbības vai ētiskas rīcības pārkāpumus.

Pēc revīzijas Valsts kontrole pauda viedokli, ka tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmai ir jāveicina tiesneša nepārtraukta profesionālā izaugsme visas karjeras laikā. Tāpat secināts, ka līdzšinējā sistēma nenodrošina, lai pārkāpumi tienešu darbībā un neētiska rīcība tiek ņemta vērā, vērtējot tiesneša profesionālo sniegumu un lemjot par tiesnešu karjeras jautājumiem. Zūdot uzticībai tiesnesim, zūd uzticība tiesu varai un valstij un rodas priekšstats, ka valsts savus iedzīvotājus neaizsargā. Tiesnesim ir jābūt ārpus jebkurām aizdomām par viņa neatkarību un objektivitāti, norādīts ziņojumā.

Tāpat grozījumos precizētas prasības augstāko instanču tiesnešu sniegtajām atsauksmēm un Tiesu administrācijas gatavotajai informācijai par tiesnesi. Noteikts, ka atsauksme tiek sagatavota par tiesneša profesionālās darbības novērtēšanas periodu – pieciem gadiem, un atsauksmes sniedzējs analizē vairāk par desmit nolēmumiem, kas ir izskatīti augstākas instances tiesā. Atsauksmē arī tiks iekļauta informācija par pamatotu sūdzību skaitu, kas ir iesniegtas par tiesneša rīcību, par tiesnesim piemērotajiem disciplinārsodiem un sūdzībām par tiesnesi Tiesnešu ētikas komisijai, kā arī tiesneša pieņemtajiem nolēmumiem, kuri izskatīti Augstākajā Tiesā un atcelti, pamatojoties uz protestu. https://ej.uz/i9ku

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *