Sākumlapa » Iepirkumi » Finanšu auditora datorizētās audita atbalsta programmatūras TeamMate uzturēšanas un atbalsta pakalpojumu iegāde

Finanšu auditora datorizētās audita atbalsta programmatūras TeamMate uzturēšanas un atbalsta pakalpojumu iegāde

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Finanšu auditora datorizētās audita atbalsta programmatūras TeamMate uzturēšanas un atbalsta pakalpojumu iegādeLRVK16/331-10-2016Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS
(Iepirkuma komisijas 31.10.2016. sēdes protokols Nr.LRVK16/3-4)
Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkums
„Finanšu auditora datorizētās audita atbalsta programmatūras TeamMate uzturēšanas un atbalsta pakalpojumu iegāde”
(Identifikācijas Nr.LRVK16/3)
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
1.Wolters Kluwer Tax and Accounting LtdUSD 62 707,00 (ekvivalents EUR 57 287,59)
 
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Wolters Kluwer Tax & Accounting Ltd piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām un ir ar viszemāko cenu.