Sākumlapa » Iepirkumi » „Būvniecības un projektu vadības ekspertu pakalpojumu iegāde”

„Būvniecības un projektu vadības ekspertu pakalpojumu iegāde”

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
„Būvniecības un projektu vadības ekspertu pakalpojumu iegāde”VK 15/6 ESF30-06-2015Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS
(Iepirkuma komisijas 30.06.2015. sēdes protokols Nr.VK15/6-4 ESF)
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums
„Būvniecības un projektu vadības ekspertu pakalpojumu iegāde”
(Identifikācijas Nr.VK15/6 ESF)
 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena par 1 pakalpojuma sniegšanas stundu (EUR, bez PVN)
1.SIA „2i consult”(iepirkuma priekšmeta 1.daļā – būvniecības ekspertu pakalpojumu iegāde)14,00 EUR
2.SIA „AC konsultācijas”(iepirkuma priekšmeta 2.daļā – projektu vadības ekspertu pakalpojumu iegāde)80,00 EUR
 
  1. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:
4.1.Iepirkuma priekšmeta 1.daļā - būvniecības ekspertu pakalpojumu iegāde – SIA „2i consult”, kas atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, tās piedāvājums atbilst iepirkuma Tehniskajām specifikācijām un ir ar viszemāko cenu.
4.2.Iepirkuma priekšmeta 2.daļā – projektu vadības ekspertu pakalpojumu iegāde – SIA „AC Konsultācijas”, kas atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, tās piedāvājums atbilst iepirkuma Tehniskajām specifikācijām un ir ar viszemāko cenu.