Sākumlapa » Iepirkumi » Ceļojumu aģentūras pakalpojumi aviobiļešu rezervācijai un iegādei Valsts kontroles vajadzībām

Ceļojumu aģentūras pakalpojumi aviobiļešu rezervācijai un iegādei Valsts kontroles vajadzībām

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Ceļojumu aģentūras pakalpojumi aviobiļešu rezervācijai un iegādei Valsts kontroles vajadzībāmVK14/1004-09-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 04.09.2014. sēdes protokols Nr.VK14/10-3)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Ceļojumu aģentūras pakalpojumi aviobiļešu rezervācijai un iegādei Valsts kontroles vajadzībām”

(Identifikācijas Nr.VK14/10)

 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
CWT LatviaLīdz 14 000,00 EUR
SIA „Explain”Līdz 14 000,00 EUR
SIA „Averoja”Līdz 14 000,00 EUR
 
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Explain” iesniegtais piedāvājums konkrētajam darba uzdevumam ir ar viszemāko cenu un tās piedāvājums atbilst iepirkuma Tehniskajām specifikācijām.