Sākumlapa » Iepirkumi » Datu analīzes programmatūras IDEA atbalsta pakalpojuma iegāde

Datu analīzes programmatūras IDEA atbalsta pakalpojuma iegāde

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Datu analīzes programmatūras IDEA atbalsta pakalpojuma iegādeVK15/106-03-2015Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS
(Iepirkuma komisijas 06.03.2015. sēdes protokols Nr.VK15/1-3)
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums
„Datu analīzes programmatūras IDEA atbalsta pakalpojuma iegāde”
(Identifikācijas Nr.VK15/1)
 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR, bez PVN)
1.CaseWare Idea B.V.5615,00 EUR
 
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: CaseWare Idea B.V. atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, un tās piedāvājums atbilst Tehniskajām specifikācijām.