Sākumlapa » Iepirkumi » Datu apstrādes programmatūras IDEA jauninājums un tehniskā atbalsta sniegšana

Datu apstrādes programmatūras IDEA jauninājums un tehniskā atbalsta sniegšana

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Datu apstrādes programmatūras IDEA jauninājums un tehniskā atbalsta sniegšanaVK13/119-02-2013Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 19.02.2013. sēdes protokols Nr.VK13/1-3)

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„Datu apstrādes programmatūras IDEA jauninājumu un tehniskā atbalsta pakalpojumu iegāde”

(Identifikācijas Nr.VK13/1)

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
 
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
1.CaseWare Idea B.V26 999,00 EUR
(ekvivalents Ls 18 975,01)  
  1. 2.      Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. 3.      Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. 4.      Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: CaseWare Idea B.V piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.