Sākumlapa » Iepirkumi » Datu apstrādes programmatūras IDEA tehniskā atbalsta sniegšana

Datu apstrādes programmatūras IDEA tehniskā atbalsta sniegšana

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Datu apstrādes programmatūras IDEA tehniskā atbalsta sniegšanaVK14/111-03-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 11.03.2014. sēdes protokols Nr.VK14/1-3)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Datu analīzes programmatūras IDEA atbalsta pakalpojuma iegāde”

(Identifikācijas Nr.VK14/1)

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
1.CaseWare Idea B.V5615,00 EUR
 
  1. 2.      Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. 3.      Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. 4.      Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: CaseWare Idea B.V piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.