Sākumlapa » Iepirkumi » Datu apstrādes programmatūras IDEA uzturēšanas pakalpojumu iegāde

Datu apstrādes programmatūras IDEA uzturēšanas pakalpojumu iegāde

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Datu apstrādes programmatūras IDEA uzturēšanas pakalpojumu iegādeLRVK16/103-03-2016Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 03.03.2016. sēdes protokols Nr.LRVK16/1-3)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Datu apstrādes programmatūras IDEA uzturēšanas pakalpojumu iegāde”

(Identifikācijas Nr.LRVK16/1)

 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR, bez PVN)
1.CaseWare IDEA B.V.5615,00
 
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: CaseWare IDEA B.V. atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, un tās piedāvājums atbilst Tehniskajām specifikācijām un ir ar viszemāko cenu.