Sākumlapa » Iepirkumi » Degvielas (benzīns 95E) piegāde Valsts kontroles autotransporta vajadzībām

Degvielas (benzīns 95E) piegāde Valsts kontroles autotransporta vajadzībām

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Degvielas (benzīns 95E) piegāde Valsts kontroles autotransporta vajadzībāmVK13/320-03-2013Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 20.03.2013. sēdes protokols Nr.VK13/3-3)

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„Degvielas (benzīns 95E) piegāde Valsts kontroles autotransporta vajadzībām”

(Identifikācijas Nr.VK13/3)

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (LVL bez PVN)
1.Akciju sabiedrība „VIRŠI-A”12 160,00
2.SIA „LUKoil Baltija R”12 304,00
3.SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”12 800,00
 
  1. 2.      Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. 3.      Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. 4.      Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Akciju sabiedrība „VIRŠI-A” piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.