Sākumlapa » Iepirkumi » Disku masīva paplašinājuma moduļa piegāde un uzstādīšana

Disku masīva paplašinājuma moduļa piegāde un uzstādīšana

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Disku masīva paplašinājuma moduļa piegāde un uzstādīšanaVK13/1315-11-2013Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 15.11.2013. sēdes protokols Nr.VK13/13-3)

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„Disku masīva paplašinājuma moduļa iegāde un uzstādīšana”

(Identifikācijas Nr.VK13/13)

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (LVL bez PVN)
1.SIA „ATEA”8055,43
 
  1. 2.      Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. 3.      Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „ATEA” piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.