Sākumlapa » Iepirkumi » Dīzeļdegvielas piegāde Valsts kontroles autotransporta vajadzībām

Dīzeļdegvielas piegāde Valsts kontroles autotransporta vajadzībām

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Dīzeļdegvielas piegāde Valsts kontroles autotransporta vajadzībāmVK14/528-04-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 28.04.2014. sēdes protokols Nr.VK 14/5-4)

Iepirkums Publisko iepirkuma likuma 82.panta kārtībā

„Dīzeļdegvielas piegāde Valsts kontroles autotransporta vajadzībām”

(Identifikācijas Nr.VK14/5)

1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR bez PVN)
1.A/s „VIRŠI-A”29088.00
2.SIA „LUKoil Baltija R”29750.40
  2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu. 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „LUKoil Baltija R” piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un ir vienīgais, kas atbilst iepirkuma Tehniskajām specifikācijām.