Sākumlapa » Iepirkumi » „E-veselības informācijas sistēmu izstrādes efektivitātes izvērtējums”

„E-veselības informācijas sistēmu izstrādes efektivitātes izvērtējums”

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
„E-veselības informācijas sistēmu izstrādes efektivitātes izvērtējums”VK 15/4 ESF13-03-2015Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS
(Iepirkuma komisijas 13.03.2015. sēdes protokols Nr.VK15/4-3 ESF)
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums
„E-veselības informācijas sistēmu izstrādes efektivitātes izvērtējums”
(Identifikācijas Nr.VK15/4 ESF)
 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR, bez PVN)
1.SIA „Agile & CO”EUR 18900,00
2.PricewaterhouseCoopers SIAEUR 9945,00
 
  1. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: PricewaterhouseCoopers SIA atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, tās piedāvājums atbilst iepirkuma Tehniskajām specifikācijām un ir ar viszemāko cenu.