Sākumlapa » Iepirkumi » Eksperta konsultāciju pakalpojums par Igaunijas aizsardzības spēku attīstības un nodrošinājuma plānošanas jautājumiem Valsts kontroles lietderības revīzijas “Nacionālo bruņoto spēku nodrošinājuma plānošanas un apgādes sistēmas darbības efektivitāte” ietvaros

Eksperta konsultāciju pakalpojums par Igaunijas aizsardzības spēku attīstības un nodrošinājuma plānošanas jautājumiem Valsts kontroles lietderības revīzijas “Nacionālo bruņoto spēku nodrošinājuma plānošanas un apgādes sistēmas darbības efektivitāte” ietvaros

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Eksperta konsultāciju pakalpojums par Igaunijas aizsardzības spēku attīstības un nodrošinājuma plānošanas jautājumiem Valsts kontroles lietderības revīzijas “Nacionālo bruņoto spēku nodrošinājuma plānošanas un apgādes sistēmas darbības efektivitāte” ietvarosNr.LRVK17/1 ESF16-02-2017Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS
(Iepirkuma komisijas 16.02.2017. sēdes protokols Nr.LRVK17/1-3 ESF)
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums
„Eksperta konsultāciju pakalpojums par Igaunijas aizsardzības spēku attīstības un nodrošinājuma plānošanas jautājumiem Valsts kontroles lietderības revīzijas “Nacionālo bruņoto spēku nodrošinājuma plānošanas un apgādes sistēmas darbības efektivitāte” ietvaros”
(Identifikācijas Nr.LRVK17/1 ESF)
 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR, bez PVN)
1.Biedrība “Latvijas Ārpolitikas institūts”8300,00
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Biedrība “Latvijas Ārpolitikas institūts” atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, un tās piedāvājums atbilst Tehniskajām specifikācijām un ir ar viszemāko cenu.