Sākumlapa » Iepirkumi » Ekspertu pakalpojumu iegāde finanšu institūciju (banku, kredītiestāžu) darbības jautājumos Valsts kontroles revīzijas „Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” rīcības lietderība un likumība, nodrošinot tai noteiktās pamatfunkcijas” ietvaros

Ekspertu pakalpojumu iegāde finanšu institūciju (banku, kredītiestāžu) darbības jautājumos Valsts kontroles revīzijas „Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” rīcības lietderība un likumība, nodrošinot tai noteiktās pamatfunkcijas” ietvaros

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Ekspertu pakalpojumu iegāde finanšu institūciju (banku, kredītiestāžu) darbības jautājumos Valsts kontroles revīzijas „Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” rīcības lietderība un likumība, nodrošinot tai noteiktās pamatfunkcijas” ietvarosVK 15/7 ESF17-08-2015Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 17.08.2015. sēdes protokols Nr.VK15/7-3 ESF)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Ekspertu pakalpojumu iegāde finanšu institūciju (banku, kredītiestāžu) darbības jautājumos Valsts kontroles revīzijas „Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” rīcības lietderība un likumība, nodrošinot tai noteiktās pamatfunkcijas” ietvaros”

(identifikācijas Nr.VK15/7 ESF)

 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR, bez PVN)
1.Personu apvienība SIA „Civitta Latvija” (vien.reģ.Nr.40103391513) un UAB „Civitta” (reģ.Nr.302477747)10500,00 euro
 
  1. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Personu apvienība SIA „Civitta Latvija” un UAB „Civitta” atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, tās piedāvājums atbilst iepirkuma Tehniskajām specifikācijām un ir ar viszemāko cenu.