Sākumlapa » Iepirkumi » Ekspertu pētniecības konsultāciju pakalpojums (sabiedriskās domas izpēte – sabiedriskās drošības nodrošināšanas sektora un korupcijas vides analīzei)

Ekspertu pētniecības konsultāciju pakalpojums (sabiedriskās domas izpēte – sabiedriskās drošības nodrošināšanas sektora un korupcijas vides analīzei)

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Ekspertu pētniecības konsultāciju pakalpojums (sabiedriskās domas izpēte – sabiedriskās drošības nodrošināšanas sektora un korupcijas vides analīzei)LRVK 2017/5 ESF03-08-2017Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS
(Iepirkuma komisijas 03.08.2017. sēdes protokols Nr.LRVK 2017/5-3 ESF)
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
„Ekspertu pētniecības konsultāciju pakalpojums (sabiedriskās domas izpēte – sabiedriskās drošības nodrošināšanas sektora un korupcijas vides analīzei)”
(Identifikācijas Nr.LRVK 2017/5 ESF)
 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR, bez PVN)
1.SIA “Latvijas Fakti”19370,00
 
  1. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu - iepirkuma komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīs piedāvājumu ar zemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “Latvijas Fakti” atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, tās piedāvājums atbilst iepirkuma Tehniskajām specifikācijām un ir saimnieciski visizdevīgākais – ar viszemāko kopējo cenu.