Sākumlapa » Iepirkumi » Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas iegāde, ieviešana un uzturēšana

Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas iegāde, ieviešana un uzturēšana

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas iegāde, ieviešana un uzturēšanaVK14/729-08-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 29.08.2014. sēdes protokols Nr.VK14/7-9)

Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkums

„Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas iegāde, ieviešana un uzturēšana”

(Identifikācijas Nr.VK14/7)

 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
SIA „AGroup”44520,00
AS Digital Mind279 702,55
AS „Exigen Services Latvia”66 772,80
SIA „Lattelecom Technology”59 272,50
SIA „EUROSCREEN”80 115,00
 
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Lattelecom Technology” piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.