Sākumlapa » Iepirkumi » „Finanšu auditora datorizētās audita atbalsta programmatūras TeamMate licenču un uzturēšanas pakalpojumu iegāde”

„Finanšu auditora datorizētās audita atbalsta programmatūras TeamMate licenču un uzturēšanas pakalpojumu iegāde”

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
„Finanšu auditora datorizētās audita atbalsta programmatūras TeamMate licenču un uzturēšanas pakalpojumu iegāde”VK14/304-08-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 04.08.2014. sēdes protokols Nr.VK14/3-7)

Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkums

„Finanšu auditora datorizētās audita atbalsta programmatūras TeamMate licenču un uzturēšanas pakalpojumu iegāde”

(Identifikācijas Nr.VK14/3)

 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
 1.Wolters Kluwer Tax & Accounting LimitedUSD 24 100,00(ekvivalents EUR 17 991,79)
 
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Wolters Kluwer Tax & Accounting Ltd piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.
     

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 28.08.2014. sēdes protokols Nr.VK14/3-8)

Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkums

„Finanšu auditora datorizētās audita atbalsta programmatūras TeamMate licenču un uzturēšanas pakalpojumu iegāde”

(Identifikācijas Nr.VK14/3)

  Pārtraukt atklātu konkursu „Finanšu auditora datorizētās audita atbalsta programmatūras TeamMate licenču un uzturēšanas pakalpojumu iegāde”.