Sākumlapa » Iepirkumi » „Finanšu auditora datorizētās audita atbalsta programmatūras TeamMate licenču, uzturēšanas un atbalsta pakalpojumu iegāde”

„Finanšu auditora datorizētās audita atbalsta programmatūras TeamMate licenču, uzturēšanas un atbalsta pakalpojumu iegāde”

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
„Finanšu auditora datorizētās audita atbalsta programmatūras TeamMate licenču, uzturēšanas un atbalsta pakalpojumu iegāde”VK14/1228-10-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 28.10.2014. sēdes protokols Nr.VK14/12-4)

Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkums

„Finanšu auditora datorizētās audita atbalsta programmatūras TeamMate licenču, uzturēšanas un atbalsta pakalpojumu iegāde”

(Identifikācijas Nr.VK14/12)

  1.  Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k

PretendentsLīgumcena (EUR)
 1.Wolters Kluwer Tax and Accounting LtdUSD 77 200,00(ekvivalents EUR 60 439,99)
 
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Wolters Kluwer Tax & Accounting Ltd piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.