Sākumlapa » Iepirkumi » „Grāmatvedības sistēmas Microsoft Dynamics NAV aktuālās versijas ieviešana, uzturēšana un biznesa abonementa atjaunošanas iegāde”

„Grāmatvedības sistēmas Microsoft Dynamics NAV aktuālās versijas ieviešana, uzturēšana un biznesa abonementa atjaunošanas iegāde”

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
„Grāmatvedības sistēmas Microsoft Dynamics NAV aktuālās versijas ieviešana, uzturēšana un biznesa abonementa atjaunošanas iegāde”VK14/1124-09-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 24.09.2014. sēdes protokols Nr.VK14/11-6)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Grāmatvedības sistēmas Microsoft Dynamics NAV aktuālās versijas ieviešana, uzturēšana un biznesa abonementa atjaunošanas iegāde”

(Identifikācijas Nr.VK14/11)

 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
 1.SIA „E – PASAULE”6514,08
 2.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Columbus Latvija”18 650,00
 3.SIA „ERP PRO”30 749,78
 4.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „HORTUS Digital”11 794,00
 
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: „E-PASAULE” SIA iesniegtais piedāvājums ir ar viszemāko cenu un atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.