Sākumlapa » Iepirkumi » Grāmatvedības sistēmas Microsoft Dynamics NAV biznesa abonementu atjaunošanas un licences Multiple Curriencies piegāde

Grāmatvedības sistēmas Microsoft Dynamics NAV biznesa abonementu atjaunošanas un licences Multiple Curriencies piegāde

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Grāmatvedības sistēmas Microsoft Dynamics NAV biznesa abonementu atjaunošanas un licences Multiple Curriencies piegādeVK13/1204-10-2013Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 04.10.2013. sēdes protokols Nr.VK13/12-5)

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„Grāmatvedības sistēmas Microsoft Dynamics NAV biznesa abonementa atjaunošana un licences iegāde”

(Identifikācijas Nr.VK13/12)

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (LVL bez PVN)
1.SIA „ERP PRO”7871,65
2.SIA „Columbus Latvija”7564,22
 
  1. 2.      Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. 3.      Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. 4.      Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Columbus Latvija” piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.