Sākumlapa » Iepirkumi » HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas aktuālās versijas ieviešana

HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas aktuālās versijas ieviešana

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas aktuālās versijas ieviešanaVK13/1431-10-2013Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 31.10.2013. sēdes protokols Nr.VK13/14-2)

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas aktuālās versijas ieviešana”

(Identifikācijas Nr.VK13/14)

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (LVL bez PVN)
1.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AGroup”1546,00
 
  1. 2.      Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. 3.      Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. 4.      Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AGroup” piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.