Sākumlapa » Iepirkumi » HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojuma iegāde

HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojuma iegāde

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojuma iegādeVK15/415-05-2015Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 15.05.2015. sēdes protokols Nr.VK15/4-2)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojuma iegāde”

(identifikācijas Nr.VK15/4)

 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR, bez PVN)
1.SIA „AGroup”5221,20 EUR
 
  1. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Pieņemts lēmums iepirkumu pārtraukt, jo SIA „AGroup” iesniegtais Tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām iepirkuma priekšmetam.