Sākumlapa » Iepirkumi » „HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojuma iegāde”

„HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojuma iegāde”

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
„HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojuma iegāde”VK15/504-06-2015Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS
(Iepirkuma komisijas 04.06.2015. sēdes protokols Nr.VK15/5-3)
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums
„HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojuma iegāde”
(Identifikācijas Nr.VK15/5)
 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR, bez PVN)
1.SIA „AGroup”5221,20 EUR
 
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli:
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „AGroup” atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, un tās piedāvājums atbilst Tehniskajām specifikācijām un ir ar viszemāko cenu.