Sākumlapa » Iepirkumi » HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojuma iegāde

HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojuma iegāde

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojuma iegādeVK14/626-05-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 26.05.2014. sēdes protokols Nr.VK14/6-3)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojuma iegāde”

(Identifikācijas Nr.VK14/6)

 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
 1.SIA „AGroup”5221,20 EUR
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „AGroup” piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, un tās piedāvājums atbilst iepirkuma Tehniskajām specifikācijām.