Sākumlapa » Iepirkumi » HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojumu sniegšana

HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojumu sniegšana

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojumu sniegšanaVK13/520-04-2013Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 20.04.2013. sēdes protokols Nr.VK13/5-3)

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„HRB personāla pārvaldības un algu aprēķinu sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojuma iegāde”

(Identifikācijas Nr.VK13/5 )

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (LVL bez PVN)
1.SIA „AGroup” 4618,00
 
  1. 2.      Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. 3.      Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. 4.      Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „AGroup” piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.