Sākumlapa » Iepirkumi » Iekšējo dokumentu pārvaldības sistēmas un ePadomes sistēmas tehniskais atbalsts un apkalpošana

Iekšējo dokumentu pārvaldības sistēmas un ePadomes sistēmas tehniskais atbalsts un apkalpošana

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Iekšējo dokumentu pārvaldības sistēmas un ePadomes sistēmas tehniskais atbalsts un apkalpošanaVK13/604-06-2013Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 04.06.2013. sēdes protokols Nr.VK13/6-2)

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„Iekšējo dokumentu pārvaldības sistēmas (IDPS) un ePadomes sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojumu sniegšana”

(Identifikācijas Nr.VK13/6 )

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (LVL bez PVN)
1.„Euroscreen” SIA 5000,00
 
  1. 2.      Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. 3.      Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
  3. 4.      Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: „Euroscreen” SIA piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.