Sākumlapa » Iepirkumi » „Tulkošanas pakalpojumi”

„Tulkošanas pakalpojumi”

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
„Tulkošanas pakalpojumi”LRVK 2017/3 ESF05-05-2017Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS
(Iepirkuma komisijas 10.05.2017. sēdes protokols Nr.LRVK 2017/3-4 ESF)
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
„Tulkošanas pakalpojumi”

(Identifikācijas Nr.LRVK 2017/3 ESF)

  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR, bez PVN)
1.SIA “LMI Translations”12868,80
2.SIA “Baltic Translations”10832,00
3.SIA “Nordtext”11040,00
4.SIA Medlex Baltics13600,00
5.SIA “Linearis”11600,00
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli:nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu - iepirkuma komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīs piedāvājumu ar zemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “Baltic Translations” atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, un tās piedāvājums atbilst Tehniskajām specifikācijām un ir saimnieciski visizdevīgākais.