Sākumlapa » Iepirkumi » „Informatīvo pakalpojumu sniegšana”

„Informatīvo pakalpojumu sniegšana”

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
„Informatīvo pakalpojumu sniegšana”LRVK16/420-12-2016Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS
(Iepirkuma komisijas 20.12.2016. sēdes protokols Nr.LRVK16/4-4)
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums
„Informatīvo pakalpojumu sniegšana”

(Identifikācijas Nr.LRVK16/4)

  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR, bez PVN)
1.SIA “LETA”5940,00
 
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “LETA” atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, un tās piedāvājums atbilst Tehniskajām specifikācijām un ir ar viszemāko cenu.