Sākumlapa » Iepirkumi » „Kapacitātes paaugstināšanas mācības lietderības revīziju veikšanai”

„Kapacitātes paaugstināšanas mācības lietderības revīziju veikšanai”

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
„Kapacitātes paaugstināšanas mācības lietderības revīziju veikšanai”VK14/4 ESF06-11-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 06.11.2014. sēdes protokols Nr.VK14/4-5 ESF)

Publisko iepirkumu likuma 8.panta iepirkums

„Kapacitātes paaugstināšanas mācības lietderības revīziju veikšanai”

(Identifikācijas Nr.VK14/4 ESF)

 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
 1.SIA „Ernst & Young Baltic”46 000,00 EUR
 
  1. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Valsts kontrolei visizdevīgākais piedāvājums.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Ernst & Young Baltic” iesniegtais piedāvājums atbilst saimnieciski izdevīgākajam, jo, atbilstoši iepirkuma nolikumā izvirzītajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, ieguvis visaugstāko punktu skaitu – 100 punktus.