Sākumlapa » Iepirkumi » Konsultācijas par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un akcīzes nodokļa piemērošanas un administrēšanas jautājumiem Valsts kontroles revīzijas „Par Latvijas Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem – ieņēmumu daļu” ietvaros

Konsultācijas par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un akcīzes nodokļa piemērošanas un administrēšanas jautājumiem Valsts kontroles revīzijas „Par Latvijas Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem – ieņēmumu daļu” ietvaros

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Konsultācijas par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un akcīzes nodokļa piemērošanas un administrēšanas jautājumiem Valsts kontroles revīzijas „Par Latvijas Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem – ieņēmumu daļu” ietvarosVK 15/3 ESF04-03-2015Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS
(Iepirkuma komisijas 04.03.2015. sēdes protokols Nr.VK15/3-3 ESF)
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums
„Konsultācijas par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un akcīzes nodokļa piemērošanas un administrēšanas jautājumiem Valsts kontroles revīzijas „Par Latvijas Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem – ieņēmumu daļu” ietvaros”
(Identifikācijas Nr.VK15/3 ESF)
 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR, bez PVN)
1.Personu apvienība SIA „Civitta Latvija” un SIA „Sandra Mūriņa konsultācijas”EUR 9450,00
2.SIA „TaxLink Baltic”EUR 7900,00
 
  1. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „TaxLink Baltic” atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, tās piedāvājums atbilst iepirkuma Tehniskajām specifikācijām un ir ar viszemāko cenu.