Sākumlapa » Iepirkumi » LR Valsts kontroles 2013.gada pārskata revīzijas veikšana

LR Valsts kontroles 2013.gada pārskata revīzijas veikšana

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
LR Valsts kontroles 2013.gada pārskata revīzijas veikšanaVK13/1628-01-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 28.01.2014. sēdes protokols Nr.VK13/16)

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„Latvijas Republikas Valsts kontroles 2013.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi”

(Identifikācijas Nr.VK13/16)

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR bez PVN)
1.SIA „Auditorfirma Padoms”1500,00
2.SIA „Grant Thornton Rimess”2600,00
 
  1. 2.      Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. 3.      Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. 4.      Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Auditorfirma Padoms” piedāvājums atbilst iepirkuma procedūras nolikumā pretendentiem noteiktajām prasībām, tehniskajām specifikācijām un piedāvājuma izvēles kritērijam – piedāvājums ar viszemāko cenu.