Sākumlapa » Iepirkumi » „Monitoru iegāde”

„Monitoru iegāde”

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
„Monitoru iegāde”VK14/1303-11-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 03.11.2014. sēdes protokols Nr.VK14/13-6)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Monitoru iegāde”

(Identifikācijas Nr.VK14/13)

 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
 1.SIA „LDC Datortehnika”9960,00
 2.AS „CAPITAL”9702,60
 3.SIA „Rīgas datortīkli”7200,00
 
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: SIA „Rīgas datortīkli” neatbilst pretendentu atlases prasībām.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: „AS „CAPITAL” iesniegtais piedāvājums ir ar viszemāko cenu un atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, un tās piedāvājums atbilst iepirkuma Tehniskajām specifikācijām.