Sākumlapa » Iepirkumi » Nodrošināt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības sistēmas Symantec Altiris programmatūras produkta uzturēšanas pakalpojuma produktu

Nodrošināt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības sistēmas Symantec Altiris programmatūras produkta uzturēšanas pakalpojuma produktu

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Nodrošināt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības sistēmas Symantec Altiris programmatūras produkta uzturēšanas pakalpojuma produktuVK13/1027-09-2013Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 27.09.2013. sēdes protokols Nr.VK13/10-2)

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības sistēmas uzturēšanas pakalpojumu iegāde”

(Identifikācijas Nr.VK13/10 )

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (LVL bez PVN)
1.SIA „Datakom”4251,48
 
  1. 2.      Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. 3.      Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: zemākā cena.
  3. 4.      Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Datakom” piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.