Sākumlapa » Iepirkumi » Pētījuma veikšana par vismaz 6 (sešu) Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas, pārbaudes un procesa organizācijas sistēmu Valsts kontroles revīzijas „Valsts amatpersonu un fizisko personu sākuma deklarāciju pārbaužu efektivitātes izvērtējums” ietvaros

Pētījuma veikšana par vismaz 6 (sešu) Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas, pārbaudes un procesa organizācijas sistēmu Valsts kontroles revīzijas „Valsts amatpersonu un fizisko personu sākuma deklarāciju pārbaužu efektivitātes izvērtējums” ietvaros

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Pētījuma veikšana par vismaz 6 (sešu) Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas, pārbaudes un procesa organizācijas sistēmu Valsts kontroles revīzijas „Valsts amatpersonu un fizisko personu sākuma deklarāciju pārbaužu efektivitātes izvērtējums” ietvarosVK 15/5 ESF08-06-2015Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS
(Iepirkuma komisijas 08.06.2015. sēdes protokols Nr.VK15/5-3 ESF)
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums
„Pētījuma veikšana par vismaz 6 (sešu) Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas, pārbaudes un procesa organizācijas sistēmu Valsts kontroles revīzijas „Valsts amatpersonu un fizisko personu sākuma deklarāciju pārbaužu efektivitātes izvērtējums” ietvaros”
(identifikācijas Nr.VK15/5 ESF)
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR, bez PVN)
1.SPricewaterhouseCoopers SIAEUR 8779,00
 
  1. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: PricewaterhouseCoopers SIA atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, tās piedāvājums atbilst iepirkuma Tehniskajām specifikācijām un ir ar viszemāko cenu.