Sākumlapa » Iepirkumi » Programmatūras TeamMate tehniskais atbalsts un uzturēšana

Programmatūras TeamMate tehniskais atbalsts un uzturēšana

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Programmatūras TeamMate tehniskais atbalsts un uzturēšanaVK13/901-10-2013Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 01.10.2013. sēdes protokols Nr.VK13/9-2)

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

„Finanšu auditora datorizētās audita atbalsta programmatūras TeamMate uzturēšanas un atbalsta pakalpojumu iegāde”

(Identifikācijas Nr.VK13/9 )

  1. 1.      Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (LVL bez PVN)
1.Wolters Kluwer Tax & Accounting Ltd49,350 USD
(ekvivalents Ls 25711,35)  
  1. 2.      Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. 3.      Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. 4.      Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: Wolters Kluwer Tax & Accounting Ltd piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.