Sākumlapa » Iepirkumi » Projekta apakšaktivitātes vadītāja asistenta pakalpojumi

Projekta apakšaktivitātes vadītāja asistenta pakalpojumi

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Projekta apakšaktivitātes vadītāja asistenta pakalpojumiVK14/3 ESF07-08-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 07.08.2014. sēdes protokols Nr.VK14/3-3 ESF)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Projekta apakšaktivitātes vadītāja asistenta pakalpojumi”

(Identifikācijas Nr.VK14/3 ESF)

 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
 1.SIA „M2 BŪVE”līdz EUR 11 640,00
 
  1. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „M2 BŪVE” atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, un tās piedāvājums atbilst iepirkuma Tehniskajām specifikācijām.
   

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 02.09.2014. sēdes protokols Nr.VK14/3-4 ESF)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Projekta apakšaktivitātes vadītāja asistenta pakalpojumi”

(Identifikācijas Nr.VK14/3 ESF)

  Pārtraukt iepirkumu „Projekta apakšaktivitātes vadītāja asistenta pakalpojumi”.