Sākumlapa » Iepirkumi » Iekšējo dokumentu pārvaldības sistēmas (IDPS) un ePadomes sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojumu sniegšana

Iekšējo dokumentu pārvaldības sistēmas (IDPS) un ePadomes sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojumu sniegšana

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Iekšējo dokumentu pārvaldības sistēmas (IDPS) un ePadomes sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojumu sniegšanaVK14/830-07-2014Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS

(Iepirkuma komisijas 30.07.2014. sēdes protokols Nr.VK14/8-3)

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

„Iekšējo dokumentu pārvaldības sistēmas (IDPS) un ePadomes sistēmas uzturēšanas un attīstībaspakalpojumu sniegšana”

(Identifikācijas Nr.VK14/8)

 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
 1.SIA „EUROSCREEN”līdz 7627,00 EUR
 
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: SIA „EUROSCREEN” ir saimnieciski visizdevīgākais, jo ieguvis maksimālo punktu skaitu – 100 punktus.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „EUROSCREEN” piedāvājums atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem un Tehniskajām specifikācijām.