Sākumlapa » Iepirkumi » „Socioloģiskās aptaujas veikšana”

„Socioloģiskās aptaujas veikšana”

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
„Socioloģiskās aptaujas veikšana”VK 14/7 ESF27-01-2015Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS
(Iepirkuma komisijas 27.01.2015. sēdes protokols Nr.VK14/7-6 ESF)
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums
„Socioloģiskās aptaujas veikšana”
(Identifikācijas Nr.VK14/7 ESF)
  1.  Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
1.SIA „Factum Ineractive” un SIA „Factum” personu apvienība4490,00
2.SIA „SKDS”2920,60
3.SIA „Latvijas Fakti”5160,00
4.SIA „Aptauju Centrs”4848,00
 
  1. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „SKDS” atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, tās piedāvājums atbilst iepirkuma Tehniskajām specifikācijām un ir ar viszemāko cenu.